SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.TRADE - orogramowanie ERP dla firm handlowych

04-09-2012 -

Firma GARDA wybrała oprogramowanie SIMPLE S.A.

 

Firma GARDA działająca w branży porządkowej, ochrony osób i mienia, zarządzania i administrowania nieruchomościami, oraz pracami kooperacyjnymi wybrała oprogramowanie SIMPLE S.A.

Firma z ponad 20 letnim doświadczeniem, stale rozszerza działalność o nowe obszary. Tak dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa wygenerował potrzebę centralizacji informacji, szybszego jej przepływu, możliwości analizy danych o zatrudnieniu oraz tworzenia przekrojowych analiz sytuacji finansowej spółki.

Zarząd, po długotrwałej analizie dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych, wybrał oprogramowanie SIMPLE.ERP.

Projekt realizowany przez konsultantów firmy SIMPLE, przewiduje wdrożenie systemu w następujących obszarach:

 Po zakończonym wdrożeniu, użytkownicy otrzymają wsparcie merytoryczne od konsultantów, tak aby w znacznym stopniu ułatwić pracę  w systemie. Następnie firma SIMPLE S.A. zapewni wsparcie techniczne eksploatowanego systemu.

powrót