SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Wykładowca

Dla Wykładowcy:

 • Przypisywanie ocen w wirtualnym dziekanacie,
 • Tworzenie kart przedmiotów (dla przedmiotów przypisanych),
 • Szybka komunikacja ze studentami,
 • Szybkie i sprawne wystawianie zaliczeń,
 • Wygodna dwukierunkowa komunikacja z dziekanatem,
 • Zdalny dostęp do planu zajęć własnego oraz poszczególnych grup,
 • Wgląd i natychmiastowe wystawianie zaliczeń/ocen z egzaminów oraz wydruk papierowych protokołów z ocenami lub bez,
 • Publikowanie i wysyłanie wiadomości (w tym także zamieszczanie koniecznych materiałów dydaktycznych, czy szkoleniowych w formie elektronicznej) do określonych studentów, bądź całych grup np. ćwiczeniowych. 
   

Dla Uczelni:

 • ​Rozliczanie i kontrola przydzielanego poszczególnym dydaktykom wymiaru pensum, uzaleznionego od aktualnego stanowiska i stopnia naukowego,
 • Szybki kontakt z wykładowcą poprzez smsy i maile,
 • Przypisanie przedmiotów z jakich może nauczać,
 • Informacje na temat rodzaju umowy,
 • Obsługa nieobecności,
 • Rozliczenia finansowe,
 • Tematy prac dyplomowych,
 • Informacje o udziale w projektach.