SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Akademiki

 • Bieżący dostęp do aktualnych informacji na temat wolnych miejsc do zakwaterowania na terenie osiedla studenckiego wg. wybranych kryteriów,
 • Monitorowanie zaległych i bieżących należności,
 • Modyfikacja naliczeń opłat,
 • Naliczanie odsetek,
 • Ewidencja wpłat,
 • Obsługa wniosków o miejsce w domu studenta,
 • Kompleksowa obsługa akademika,
 • Jedno miejsce przechowywania wszystkich informacji, łatwy dostęp dla administracji,
 • Prosty sposób na zarządzanie akademikiem ( domem studenckim ),
 • Ewidencjonowanie domów studenckich,
 • Uwzględnienie wyposażenia pokoi,
 • Rezerwowanie miejsc w pokojach,
 • Przemeldowania i prolongaty,
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej dedykowanej dla akademików oraz monitorowanie rozliczeń studentów lub gości mieszkających w akademiku,
 • Rozliczanie wyposażenia pokoi,
 • Różnicowanie cenników za pokój.