SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Szkolenia

Jesteśmy jednym z czołowych producentów Zintegrowanych Systemów Informatyczncyh, nasze produkty otrzymują status najlepszych dla biznesu, z miesiąca na miesiąc liczba użytkowników systemu SIMPLE.ERP znacząco się zwiększa. Dlatego też chcąc zapewnić naszym Klientom swobodę w obsłudze użytkowanego systemu, realizujemy autorskie szkolenia, podnoszące wiedzę z zakresu obsługi i administrowania systemem SIMPLE.ERP.

Powołany do tego celu Dział Usług Szkoleniowych realizuje cyklicznie Certyfikowane Szkolenia Grupowe. Oferta dotyczy szkoleń z oprogramowania autorstwa SIMPLE S.A. oraz programów współpracujących. Na życzenie klienta realizowane są również indywidualne warsztaty, dostosowane  do bieżących potrzeb użytkowników. 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: szkolenia@simple.com.pl

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.