SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.B2B

13-09-2012 -

Działanie 8.2 - SIMPLE.B2B dofinansowane w 70%

 

Myślisz o wdrożeniu systemu klasy ERP?

Teraz możesz to zrobić, korzystając ze wsparcia Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
Dzięki czemu zakup systemu SIMPLE.ERP może być dofinansowany aż w 70%.

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach dofinansowania dostępnych jest aż 389,6 MLN PLN

Znajdujące się w ofercie firmy SIMPLE S.A. systemy informatyczne m.in. :

Spełniają merytoryczne wymagania stawiane systemom  B2B. Dzięki czemu ich zakup może być dofinansowany aż w 70%.

Doświadczenie firm SIMPLE S.A. pokazuje, że implementacja nowoczesnych rozwiązań z dziedziny zarządzania finansami oraz wsparcia podejmowania decyzji, bardzo szybko przekłada się na konkretne korzyści takie jak: optymalizacja organizacji pracy, znaczące oszczędności czasu i pieniędzy czy ułatwienie podejmowania decyzji. Już dzisiaj zapraszamy do kontaktów i rozmów na temat oferty Spółki w zakresie systemów informatycznych, spełniających wymagania opisane w konkursie Działania 8.2

Nowa definicja MSP

Proponowana forma kontaktu

powrót