SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Nagrody

SIMPLE S.A. wśród DIAMENTÓW FORBESA 2011

SIMPLE S.A. zajęło 30 miejsce w rankingu DIAMENTÓW FORBESA, plasując się w ścisłej czołówce zestawienia województwa mazowieckiego,  z  którego wyłoniono największą liczbę laureatów.

To prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak dynamicznie rozwija się nasza spółka.

 

„Na liście Diamentów znalazły się te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak np. połączenie spółek tej samej grupy decyzją właściciela.”

Siłę tegorocznych laureatów bardzo dobrze obrazuje fakt znalezienia się niemal 25% mniejszej liczby przedsiębiorstw, niż miało to miejsce w roku ubiegłym.
„Ogólnopolska lista zdobywców tytułu skurczyła się w porównaniu z zeszłym rokiem o niemal jedną czwartą.”

Pomimo spowolnienia gospodarczego, które dotknęło spółki z poszczególnych branż, uniemożliwiając im osiągnięcie odpowiednio wysokich wyników, SIMPLE S.A udowodniło swoją wartość!

powrót