SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Nagrody

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Firma SIMPLE S.A. została uhonorowana Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej, który jest potwierdzeniem najwyższej stabilności oraz wysokiego poziomu rentowności, zdolności i płynności finansowej Spółki.

Przygotowana przez analityków Dun & Bradstreet Poland dokładna analiza wiarygodności biznesowej i stabilności firmy, poparta jest m.in. :

  • Analizą moralności płatniczej według programu DunTrade
  • Analizą wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych


To prestiżowe wyróżnienie zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest rzetelnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.
SIMPLE S.A. konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju firmy poprzez akwizycję spółek IT oraz rozbudowę oferty o nowe produkty. Efektem tych działań są liczne i znaczące projekty oraz kolejny rok zakończony rekordowymi wynikami finansowymi Spółki.

powrót