SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Nagrody

Akt powołania do Rady Programowej Akademii Sztuki Wojennej

Simple SA dołączyła do Rady Programowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W trakcie uroczystego posiedzenia Rady, na ręce wiceprezesa zarządu, Daniela Frygi przekazano Akt powołania.

Uczestnictwo w Radzie wiąże się z możliwością wpływu na zawartość programów nauczania oraz prezentowania swoich rozwiązań studentom. Aktywność naszej firmy w tym zakresie jest dowodem na zaangażowanie w rozwój rynku pracy, co w perspektywie wpłynie na jakość kształcenia młodej kadry. To również inwestycja w ludzi, którzy w przyszłości zasilą szeregi Simple SA.

powrót