SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Eksperckie Piątki Eksperckie Piątki

06-04-2018 -

Eksperckie Piątki: Wpływ rozliczenia kosztów pośrednich na rentowność wyrobów

Marek Walentynowicz

Czy wiesz, że zastosowanie niewłaściwych kluczy podziałowych może silnie zniekształcić rzeczywistą rentowność produktu? Postępująca automatyzacja procesów wytwórczych i skrócenie cyklu życia produktu powoduje, że koszty pośrednie stanowią obecnie nawet 80% nakładów produkcji. Jak zatem właściwie je rozliczać, skoro są kluczowe dla określenia rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów i wyznaczenia cen akceptowalnych przez rynek?

Zapraszamy do materiału Marka Walentynowicza – Eksperta oraz Architekta Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.

Wiele firm nie do końca zdaje sobie sprawę, że bez odpowiednio sparametryzowanych narzędzi informatycznych niewłaściwe rozlicza koszty pośrednie - co może silnie zniekształcić informację o kosztach wytworzenia poszczególnych wyrobów, a co za tym idzie o wysokości osiąganego zysku. W skrajnym przypadku może nawet okazać się, że produkcja i sprzedaż niektórych wyrobów realnie przynosi stratę, a nie zysk.

Do prawidłowego zarządzania produkcją oraz precyzyjnego rozliczenia kosztów pośrednich na poszczególne produkty niezbędne jest wsparcie odpowiedniego zintegrowanego systemu klasy ERP, który zapewni pełną informację o przebiegu zleceń produkcyjnych, technologiach wytwarzania oraz rzeczywistych i normatywnych kosztach wyrobów. Wewnętrzna integracja modułów takiego systemu zapewnić powinna uwzględnienie danych finansowych, co pozwoli uzyskać informację o pełnym rzeczywistym koszcie wytworzenia wyrobu lub półfabrykatu.

Wydawać się może, że to podstawowa funkcjonalność każdego systemu klasy ERP. W praktyce rzadko które z funkcjonujących w firmach przemysłowych rozwiązań zapewnia prawidłowe i całościowe rozliczenie rzeczywistych kosztów produktów. Oprócz odpowiedniej funkcjonalności, kluczowa jest również wiedza i doświadczenie konsultantów, którzy dostosują rozwiązanie do procesów i potrzeb konkretnej firmy podczas wdrożenia. Na przykład u jednego z Klientów przyporządkowanie kosztów jednego z działów proporcjonalnie do wartości materiałów, spowodowało, że pewne produkty zostały uznane za nierentowne przy poziomie cen sprzedaży akceptowanej przez rynek. W rezultacie przeprowadzonej przez nas zmiany kluczy podziałowych, która nastąpiła w wyniku wdrożenia zintegrowanego systemu ERP, fabryka zmieniła strukturę asortymentową produkcji i zwiększyła znacznie zysk.

W zależności od konkretnej firmy i branży może występować różny zakres kosztów rodzajowych, tworzących pośrednie narzuty produkcyjne oraz zastosowane mogą być inne klucze podziałowe. Właściwie dobrane i wdrożone rozwiązanie klasy ERP umożliwia w praktyce zastosowanie wszystkich metod opisanych w literaturze. Do rozliczenia pośrednich kosztów produkcyjnych można wykorzystać koncepcję gniazd roboczych, ewidencjonować i rozliczać pracę maszyn, zastosować rachunek kosztów działań (ABC) i dla różnych rodzajów kosztów pośrednich różne klucze podziałowe, w tym dynamiczne, jak i statyczne. Dane do ich utworzenia mogą pochodzić zarówno z poszczególnych obszarów systemu ERP, jak i z zaimportowanych plików zewnętrznych. Poprzez automaty księgowe można dostosować algorytmy rozliczenia do potrzeb każdej firmy, również potrzeb wynikających z zaawansowanych rachunków kosztów takich jak rachunek kosztów działań.

Zastosowanie systemu SIMPLE.ERP oraz wsparcie oferowane przez naszych Specjalistów pozwala na zautomatyzowanie procesu rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne produkty, właściwy dobór kluczy podziałowych, precyzyjne określenie narzutów pośrednich nieprodukcyjnych w rachunku kosztów pełnych, bez zwiększenia pracochłonności związanej z zamykaniem miesiąca sprawozdawczego.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie rozliczania kosztów pośrednich i poznania możliwości dedykowanych produkcji systemów klasy ERP, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz skorzystania z dedykowanych pakietów szkoleń w tym zakresie.

–  Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.

 


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 powrót