SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

2,23 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ TECHNOLOGII

Od 1 grudnia 2016 SIMPLE S.A. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą:

„Opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2

Całkowita wartość Projektu: 3 364 860,05 mln zł
Kwota udzielonego dofinansowania: 2 230 590,02 mln zł

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacyjnego modułu prognostyczno-optymalizującego służącego do zarządzania przedsiębiorstwem. System będzie realizował analizę wykonalności produkcji na podstawie samouczącego się algorytmu uwzględniającego odchylenia normatywów od rzeczywistego przebiegu produkcji oraz procesu zaopatrzenia w przeszłości.

Zakończenie realizacji projektu zostało określone na IV kwartał 2019r.

- Nasze centrum badań i rozwoju intensywnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które wzmocnią ofertę SIMPLE i pomogą naszym Klientom zwiększyć ergonomię pracy i  usprawnić organizację procesów. Dzięki pozyskanej dotacji będziemy mogli realizować te prace przy użyciu jeszcze większych środków. – podsumował Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.