relacje inwestorskie 

Firma Simple SA podpisała umowę o dofinansowanie projektu

Firma SIMPLE SA podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu: „System do automatycznego tworzenia oraz optymalizacji harmonogramów zajęć i aktywności występujących na uczelni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiających zaplanowanie nauki bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu opartego na algorytmach sztucznej inteligencji do tworzenia, wielokryteriowej optymalizacji i zarządzania zmianami w planie zajęć z uwzględnieniem wymagań współczesnych uczelni.

Mechanizm dowolnego definiowania otoczenia edukacyjnego pozwoli na dostosowanie systemu do potrzeb różnych uczelni, w tym medycznych, artystycznych, wojskowych, ogólnouniwersyteckich, technicznych, sportowych czy zawodowych. 

Systemu uwzględni nowoczesne formy kształcenia jak na przykład nauka zdalna, potrzeby osób niepełnosprawnych oraz definiowanie dowolnych kryteriów optymalizacji, jak na przykład minimalizacja zużycia energii. 

Całkowita wartość projektu: 4 934 203,30 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 097 431,32 zł



Firma Simple SA podpisała umowę o dofinansowanie projektu

Firma SIMPLE SA podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu: „System do automatycznego tworzenia oraz optymalizacji harmonogramów zajęć i aktywności występujących na uczelni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiających zaplanowanie nauki bez bari...