SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

mSerwis mSerwis

mSerwis - aplikacja mobilna do obsługi zgłoszeń serwisowych

Aplikacja SIMPLE.ERP mSerwis to intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych. 

mSerwis jest przydatny dla przedsiębiorstw prowadzących serwis, np. firm komercyjnych prowadzących serwis własny lub jako usługę na zewnętrz, dla placówek związanych z ochroną zdrowia – w zakresie aparatury medycznej. To także doskonałe narzędzie dla uczelni i jednostek badawczych w ramach serwisu utrzymania własnej infrastruktury czy firm produkcyjnych posiadających np. serwis utrzymania ruchu linii produkcyjnej. Dostępność poszczególnych obiektów dla aplikacji zależy od zakresu zrealizowanego wdrożenia, jak i uprawnień danego użytkownika do grupy lub grup obiektów (urządzeń).

Dzięki aplikacji mSerwis prace związane z obsługą serwisową będą łatwiejsze  narzędzie pomoże usprawnić obsługę serwisową i poprawić terminowość realizacji zgłoszeń. Intuicyjny interfejs, łatwość dostępu do najważniejszych danych i szybkość działania, to tylko niektóre z korzyści jakie będzie miał użytkownik. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) obsługujące platformy Android, iOS oraz Windows 10 (Universal Windows Platform).

Rejestracja zgłoszeń

Podstawową funkcją aplikacji jest zdalna rejestracja zgłoszenia związanego z użytkowanym urządzeniem lub obiektem wynikającym ze specyfiki prowadzonej działalności. Kategorie zgłoszeń są dostosowane do obsługiwanego przez system zakresu funkcjonalnego. Mogą to być więc zarówno zgłoszenia serwisowe związane z eksploatacją, zgłoszenia różnego rodzaju awarii i usterek jak i zlecenia na wykonanie przeglądu, remontu czy prostej konserwacji urządzenia.

Obsługa i komunikacja

Każde zgłoszenie oprócz szczegółowego opisu może być także uzupełnione przez operatora o dokumentację fotograficzną wykonaną aparatem telefonu lub poprzez dodanie dowolnego pliku znajdującego się na urządzeniu lub z dysku zewnętrznego/chmury np. „Google drive”.

Użytkownik ma zawsze dostęp do listy swoich zgłoszeń, natomiast pracownik działu technicznego widzi zgłoszenia do niego przydzielone oraz zadania które czekają na przydzielenie.

Funkcja komunikatora zapewnia sprawną komunikację pomiędzy użytkownikiem który zarejestrował zgłoszenie, a odpowiedzialnym za nie pracownikiem działu serwisu. Finalnym etapem obsługi jest informacja o terminie odbioru urządzenia lub planowanej dacie gotowości urządzenia do pracy.

Wyszukiwanie i lokalizacja

Podczas rejestracji zgłoszenia każdy operator posługuje się listą urządzeń do których ma prawo wynikające z konfiguracji systemu SIMPLE.ERP, a samo wyszukiwanie może być realizowane na kilka sposobów. Oprócz wyszukania wg nazwy możliwe jest zastosowanie skanera kodów kreskowych, a funkcja mapy umożliwia prezentacje położenia obiektu wg zapisanej lokalizacji.

Dane o urządzeniach i historia prac serwisowych

Aplikacja mSerwis daje dostęp do niezbędnych informacji o urządzeniu. Zarówno zapisanych w bazie danych jak i wszelkiego  rodzaju załączonej do urządzenia dokumentacji  (elektroniczne wersje instrukcji i dokumentacji technicznej). Możliwe jest przejrzenie kompletnej historii prac (zgłoszeń) zrealizowanych na danym urządzeniu czy obiekcie.

Kalendarz

To element aplikacji, w którym dostępny jest przejrzysty widok  aktywnych i zrealizowanych zleceń związanych z danym urządzeniem. Dzięki widokowi pracownika serwisu dostajemy wgląd w prace zaplanowane dla poszczególnych pracowników. 

Obsługa zgłoszeń serwisowych w aplikacji mSerwis, to:

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych różnych kategorii;
 • przeszukiwanie katalogu urządzeń po nazwie i kodzie EAN;
 • możliwość śledzenia ilości zgłoszeń przypisanych do danego urządzenia oraz weryfikacja i przeglądanie zgłoszeń;
 • załączanie zdjęć dotyczących rejestrowanych incydentów;
 • wymiana informacji o incydencie poprzez wewnętrzny komunikator;
 • możliwość identyfikacji składnika (urządzenia, obiektu) za pomocą kodu kreskowego;
 • informacja o statusie zgłoszenia i planowanej dacie zakończenia obsługi zgłoszenia;
 • dostęp do listy aktualnych zgłoszeń przypisanych do serwisanta (przechowywanych w bazie systemu ERP) z możliwością filtrowania po typie (awarie, uszkodzenia, przeglądy), statusie (np. otwarte, wstrzymane, odrzucone, zamknięte) czy datach (data utworzenia, przeterminowane, zgłoszenia z ostatnich 7 dni);
 • wyświetlenie szczegółowych danych wybranego zgłoszenia: typ zgłoszenia, data zgłoszenia, osoba zgłaszająca, serwisant, nazwa urządzenia i pole opisu;
 • dostęp do historii wymiany informacji w postaci wiadomości wraz z opcją dopisania nowej wiadomości;
 • możliwość wprowadzenia nowego zgłoszenia (lista zgłoszeń) poprzez wybór typu, wpisanie uwag, określenie urządzenia przez zeskanowanie kodu z etykiety aparatem w urządzeniu mobilnym (telefon, tablet, kolektor);
 • dane kontaktowe zarówno do osoby zgłaszającej jak i serwisanta.

Pobierz i przetestuj!