SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

mSerwis mSerwis

mSerwis - aplikacja mobilna do obsługi zgłoszeń serwisowych

Aplikacja mSerwis to niezwykle przyjazne i łatwe w obsłudze narzędzie uzupełniające system SIMPLE.ERP o funkcję rejestracji i monitorowania zgłoszeń serwisowych. Przeznaczona jest zarówno dla użytkowników końcowych jak i pracowników działu technicznego odpowiedzialnego za realizację zarejestrowanych zgłoszeń.

Rejestrowane zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno awarii, zauważonych usterek, jak i działań planowanych typu zlecenie na przegląd, remont czy kalibrację.

Aplikacja obejmuje swoim zakresem obsługę wszelkiego rodzaju sprzętu, urządzeń czy środków transportu, jak i budynków czy pomieszczeń, a także infrastruktury IT. Dostępność poszczególnych obiektów dla aplikacji  zależy od zakresu zrealizowanego wdrożenia jak i uprawnień danego użytkownika do grupy lub grup obiektów (urządzeń).

Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) obsługujące platformy Android, iOS oraz Windows 10 (Universal Windows Platform).

Rejestracja zgłoszeń

Podstawową funkcją aplikacji jest zdalna rejestracja zgłoszenia związanego z użytkowanym urządzeniem lub obiektem wynikającym ze specyfiki prowadzonej działalności. Kategorie zgłoszeń są dostosowane do obsługiwanego przez system zakresu funkcjonalnego. Mogą to być więc zarówno zgłoszenia serwisowe związane z eksploatacją, zgłoszenia różnego rodzaju awarii i usterek jak i zlecenia na wykonanie przeglądu, remontu czy prostej konserwacji urządzenia.

Obsługa i komunikacja

Każdemu  zgłoszeniu operator nadaje priorytet oraz szczegółowy opis, operator ma także  możliwość zamieszczenia dokumentacji fotograficznej poprzez bezpośrednie wykonanie zdjęcia aparatem telefonu lub pobranie z istniejącej galerii zdjęć.

Użytkownik ma zawsze dostęp do listy swoich zgłoszeń, natomiast pracownik działu technicznego widzi zgłoszenia do niego przydzielone lub zadania które czekają na przydzielenie.

Funkcja komunikatora zapewnia sprawną komunikację pomiędzy użytkownikiem który zarejestrował zgłoszenie, a odpowiedzialnym za nie pracownikiem działu serwisu. Finalnym etapem obsługi jest informacja o terminie odbioru urządzenia  lub planowanej dacie gotowości urządzenia do pracy.

Wyszukiwanie i lokalizacja

Podczas rejestracji zgłoszenia każdy operator posługuje się tylko listą urządzeń do których ma zdefiniowane prawo, a samo wyszukiwanie może być realizowane na kilka sposobów. Oprócz wyszukania wg nazwy możliwe jest zastosowanie skanera kodów kreskowych. System weryfikuje urządzenia znajdujące się w pobliżu na podstawie odbiornika GPS z urządzenia mobilnego i zapisanej lokalizacji w systemie, a także na podstawie zapisanej w systemie struktury (np. pokaż urządzenia przypisane do danej lokalizacji; pokaż wyposażenie związane z danym urządzeniem itd.) 

Dane o urządzeniach i historia prac serwisowych

Aplikacja mSerwis daje dostęp do niezbędnych  informacji o urządzeniu. Zarówno zapisanych w bazie danych jak i wszelkiego  rodzaju załączonej do urządzenia dokumentacji  (elektroniczne wersje instrukcji i dokumentacji technicznej). Możliwe jest przejrzenie kompletnej historii prac (zgłoszeń) zrealizowanych na danym urządzeniu czy obiekcie.

Kalendarz

To element aplikacji, w którym dostępny jest przejrzysty widok  aktywnych i zrealizowanych zleceń związanych z danym urządzeniem. Dzięki widokowi pracownika serwisu dostajemy wgląd w prace zaplanowane dla poszczególnych pracowników. 

Obsługa zgłoszeń serwisowych w aplikacji mSerwis, to:

  • rejestracja zgłoszeń serwisowych różnych kategorii
  • przeszukiwanie katalogu urządzeń (nazwa, kod EAN, data początku użytkowania, lokalizacja, opis) po nazwie i kodzie EAN.
  • możliwość określenia ilości zgłoszeń przypisanych do danego urządzenia oraz weryfikacja i przeglądanie zgłoszeń
  • załączanie zdjęć dotyczących rejestrowanych incydentów
  • wymiana informacji o incydencie poprzez wewnętrzny komunikator
  • możliwość identyfikacji składnika (urządzenia, obiektu) za pomocą kodu kreskowego
  • informacja o statusie zgłoszenia i planowanej dacie zakończenia obsługi zgłoszenia
  • dostęp do informacji o terminie dostawy/zwrotu urządzenia z serwisu
  • wgląd do informacji o wyłączeniu urządzenia z użytkowania

Pobierz i przetestuj!