SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

mEwidencja

Aplikacja mobilna do inwentaryzacji majątku za pomocą telefonu

Aplikacja mobilna mEwidencja to oprogramowanie przydatne dla firm prowadzących wewnętrzną kontrolę majątku, umożliwiające realizację szybkiego i precyzyjnego procesu weryfikacji. Dzięki temu pracodawca w przyspieszonym tempie zyskuje dokładnie zrealizowane zdanie, a co za tym idzie – minimalizuje koszt i pracochłonność całego cyklu inwentaryzacji. Intuicyjny interfejs, łatwość dostępu do najważniejszych danych i szybkość działania, to tylko niektóre z korzyści, jakie otrzyma posługujący się  nim użytkownik.

Inwentaryzacja majątku może być przeprowadzona za pomocą profesjonalnych kolektorów danych z systemem Android lub zwykłych smartfonów z systemem iOS lub Android.

Praca jest wykonywana w trybie online i offline. Tryb online jest potrzebny do pobrania z systemu ERP arkusza spisowego oraz potwierdzenia zakończenia spisu. Sam proces inwentaryzacji może być wykonywany w trybie offline, np. w warunkach utrudniających dostęp do sieci Internet.

Na smartfonie/tablecie aplikacja wykorzystuje wbudowany aparat fotograficzny do odczytywania kodów kreskowych oraz modułu NFC (dostępne tylko na systemie Android) do odczytywania tagów. Dane można także wprowadzić odręcznie z klawiatury. Z kolei na kolektorach przy odczycie kodów wykorzystywany jest wbudowany, znacznie precyzyjniejszy czytnik diodowy/laserowy, pozwalający zeskanować dane nawet w warunkach trudnego oświetlenia czy z dużej odległości.

MENU GŁÓWNE

Udostępnia trzy podstawowe funkcje aplikacji: listę arkuszy spisowych i uruchamiania spisu, przeglądanie kartoteki środków oraz wyszukiwanie środków przydzielonych do osób lub komórek.

SPIS INWENTARYZACYJNY

Dzięki natywnej współpracy z modułem Majątek Trwały systemu SIMPLE.ERP, w aplikacji mamy dostęp do wszystkich aktywnych roboczych arkuszy spisów inwentaryzacji majątku. Listę arkuszy można przeszukiwać. Po wyborze arkusza widoczne są wszystkie jego pozycje wraz kolorowym oznaczeniem stanu pozycji (spisane/do spisania) oraz statusu (zgodne/niezgodne z ewidencją). Dostępne z tego miejsca sterowanie uruchomieniem spisu umożliwia nie tylko odzwierciedlenie tej operacji bezpośrednio w SIMPLE.ERP, ale również obsługę kilku arkuszy równocześnie przez różnych użytkowników mobilnych.

Z listy pozycji arkuszy możliwe jest również przejście do szczegółów, dzięki czemu użytkownik może zobaczyć detale odnoszące się do danego składnika majątku, oraz przypięte do niego załączniki.

Proces spisowy może być realizowany zarówno przez wpisywanie numeru inwentarzowego z klawiatury, skanowanie kodu kreskowego czy 2D, a także odczyt tagu NFC. Włączenie funkcji automatycznego dodawania pozwala przejść do następnej pozycji bez zbędnych czynności.

Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć listę ostatnio spisanych środków, by przykładowo zweryfikować swoje odczyty.

PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI

Niezależnie od prowadzonych inwentaryzacji możliwe jest przeglądanie całej kartoteki majątku. Składniki można wyszukiwać poprzez zeskanowanie lub wpisanie kodu. W ten sposób można zweryfikować zapisy ewidencyjne dowolnego składnika, np. na rutynowej wizycie w komórce czy też odszukać właściciela właśnie ujawnionego środka.

PRZYDZIAŁY DO OSÓB LUB KOMÓREK

Opcja umożliwia wyszukiwanie osób i weryfikowanie listy podległego im majątku czy też komórek organizacyjnych i majątku w nich użytkowanego. Nowe wersje aplikacji pozwalają także zainicjować dokumenty zmiany osoby lub miejsca użytkowania danego składnika majątku.