SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

mDokumenty

Przyjazne pracownikom narzędzie do obsługi obiegu dokumentów na smartfonie lub tablecie

mDokumenty to rozwiązanie dedykowane organizacjom, które stawiają na proste, skuteczne i nowoczesne metody zarządzania dokumentami. Narzędzie jest uzupełnieniem systemu SIMPLE.ERP, zapewniając użytkownikom szybkie i sprawne zarządzanie dokumentami i podejmowanie decyzji (działań) związanych z dokumentami. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych typu telefon i tablet z systemem operacyjnym Android lub IOS.

Aplikacja mDokumenty posiada nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki któremu pracownik samodzielne i w dogodnym dla siebie momencie może w bardzo łatwy sposób wykonać powierzone mu zadania.

Obieg dokumentów realizowany w aplikacji mDokumenty obejmuje poniższe rodzaje dokumentów systemu SIMPLE.ERP:

 • Dokumenty przychodzące,
 • Dokumenty zakupu,
 • Dokumenty kontrolingowe,
 • Dokumenty sprzedaży,
 • Dokumenty finansowe,
 • Oferty dla odbiorców,
 • Zamówienia od odbiorców,
 • Reklamacje,
 • Zapotrzebowania dostawy,
 • Zamówienia do dostawców,
 • Umowy z dostawcami.

Z aplikacją mobilną mDokumenty przedsiębiorstwo zyskuje:

SPRAWNE NARZĘDZIE

Udostępnienie pracownikom aplikacji mobilnej mDokumenty zapewnia:

 • obsługę obiegu dokumentów zdefiniowanych w systemie Simple.ERP, działania te mogą być prowadzone w dowolnym czasie, w miejscu z dostępem do sieci telefonii komórkowej i Internetu;
 • akceptowanie dokumentu kolejno przez uprawnionych użytkowników zgodnie z przypisanym do typu dokumentu szablonem obiegu lub cofnięcie dokumentu do wcześniejszego stanu;
 • możliwość definiowania w aplikacji mDokumenty nowych dokumentów przychodzących razem załącznikami w postaci: zdjęcia zrobionego ad hoc, pliku zapisanego na urządzeniu, zdjęcia wybranego z galerii uprzednio wykonanych fotografii;
 • znaczące przyśpieszenie procesów akceptacji dokumentów i określania podziału kosztów zapisanych w dokumencie;
 • obniżenie kosztów operacyjnych przez lokalizowanie przekroczeń czasu obsługi;
 • wyeliminowanie zbędnych wydruków dokumentów;
 • analizę statystyk obiegu;
 • aktywowanie pracowników mobilnych i terenowych oraz komunikowanie się z nimi on-line.

BEZPIECZNĄ KOMUNIKACJĘ Z SYSTEMEM

Dzięki bezpośredniemu połączeniu aplikacji mDokumenty z bazą danych systemu SIMPLE.ERP pracownicy mają dostęp do rzeczywistych i aktualnych danych zapisanych w systemie, a organizacja zyskuje narzędzie do skutecznej i bezpiecznej komunikacji. Korzystanie z aplikacji skraca czas obsługi dokumentów, a tym samym przynosi organizacji wymierne oszczędności.

NOWE FUNKCJE

Stale rozwijamy nasze aplikacje, dlatego już niedługo udostępnimy nowe funkcje w aplikacji mDokumenty:

Obsługa komunikatora

 • odbieranie wiadomości z komunikatora systemu Simple.ERP,
 • oznaczanie wiadomości jako przeczytane/nieprzeczytane,
 • odpowiadanie na wiadomości,
 • przekazywanie wiadomości (w tym wiadomości z załączonym dokumentem w obiegu Simple.ERP),
 • wysyłanie nowych wiadomości.

Analizy obiegu

 • statystyki dokumentów (typy/ilości, obsłużone w terminie/opóźnione),
 • statystyki użytkowników (użytkownicy/ilości, obsłużone w terminie/opóźnione),
 • statystyki wartości faktur zakupu (miesiące/wartości netto i VAT).

PRZYŚPIESZ SWOJĄ FIRMĘ Z mDokumenty!

 • obsługa obiegu dokumentów z aplikacją mDokumenty w dowolnym miejscu 24/h,
 • szybsze podejmowanie decyzji biznesowych dzięki skróceniu czasu obsługi dokumentów,
 • obniżenie kosztów operacyjnych przez lokalizowanie przekroczeń i wyeliminowanie zbędnych wydruków dokumentów, a także analizę statystyk obiegu,
 • aktywizacja pracowników terenowych,
 • możliwość komunikacji on-line z pracownikami bez użycia komputerów,
 • szybsze określanie szczegółów przydziału kosztów,
 • usprawnienie procesu akceptacji dokumentów zleceń, zamówień, zakupu,
 • zwiększenie kontroli nad kosztami prowadzonych projektów,
 • wyeliminowanie problemu zagubionych dokumentów.

APLIKACJA JUŻ DO POBRANIA NA WSZYSTKIE PLATFORMY: