SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

02-07-2015 -

Zobacz jakie są nowe wymagania wobec producentów wyrobów chemicznych!

W związku ze zmianami w systemie klasyfikacji kart charakterystyki i etykiet z niebezpiecznymi mieszaninami firma SIMPLE S.A. wraz z Fabryką Substancji Zapachowych „POLLENA-AROMA”, producentem kompozycji zapachowych, zrealizowała bezpłatne webinarium, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy. 

Eksperci wspólnie przedstawili specyfikę wytwarzania kompozycji zapachowych oraz komplikacje związane ze zmianami w tworzeniu Kart Charakterystyki CLP, do jakich zobowiązani są producenci produktów chemicznych od 01.06.2015. Podczas webinarium nie zabrakło kwestii kontroli jakości, harmonogramowania produkcji oraz integracji systemu ERP z linią produkcyjną.

Nasze wyroby przy projektowaniu to bardzo skomplikowany proces. Są to kilkudziesięcio składnikowe wyroby, każdy wyrób ma swoje określone zagrożenia. Ręczne wyliczanie przez użytkownika jest nierealne. Nie do wyobrażenia jest proces, który musiałby zachodzić, aby móc spełnić wymagania prawne w tym zakresie. Związku z tym chcieliśmy, aby system automatycznie generował nam już na etapie projektowania klasyfikację dla wyrobu finalnego, docelowo aby tworzyła się Karta Charakterystyki. Dlaczego Tak? Dlatego, że nasi klienci mają swoje wymagania, swoje założenia względem naszych wyrobów i my te wymagania staramy się spełnić już na etapie projektowania. Perfumiarz projektując kompozycje wielokrotnie przelicza jakiekolwiek zmiany w recepturze, aby uzyskać efekt finalny taki jaki oczekuje klient. Przy naszej wielości receptur taki proces automatycznej generacji jest po prostu niezbędny.

Odpowiadając na zapotrzebowanie klienta SIMPLE stworzyła moduł umożliwiający automatyczne tworzenie i generowanie kart charakterystyki oraz wyliczanie zależności również procentowych. Na podstawie wprowadzanych danych powstają i aktualizują się karty.
Karta surowca w systemie SIMPLE.ERP zapisuje wszelkie czynniki mające wpływ na stworzenie i wyliczenie karty charakterystyki m.in. zawiera informacje w języku polskim oraz angielskim o toksyczności dla człowieka, środowiska z podziałem na kategorie zagrożeń, procentową informację na temat czystości składnika, czy ulega rozkładowi , gęstość, barwa. Na podstawie danych zawartych w karcie charakterystyki generowane są etykiety na wyroby gotowe. Wydruk etykiet posiada dwie opcje z piktogramami i bez. 

System wprost z dokumentu PW i zapisanych algorytmów i procedur wprowadza dodatkowe dane tj. nazwa kompozycji, indeks, datę produkcji, identyfikowalność partii. Natomiast przy produktach mamy możliwości wyboru konkretnej partii, która była kiedykolwiek na magazynie i wstępne wydrukowanie etykiety czy sprawdzenie jaka etykiety była na tą konkretną partię na ten wyrób, jeśli miałyby być jakiekolwiek zmiany. - dodaje Pani Aleksandra Zdebik z POLLENA AROMA

Podczas webinarium omówiono poszczególne etapy w procesie kontroli jakości i identyfikowalność partii - badanie surowców i wyrobów, definiowanie wymagań dla wyrobów, kontrola parametrów, zwalnianie wyrobu gotowego, generowanie etykiet, świadectwa badań.

Zachęcamy do obejrzenia materiału video

powrót