SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

02-08-2019 -

Zmiany podatkowe dla osób poniżej 26 r.ż. - zmiany w SIMPLE.ERP Personel

4 lipca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).

W związku ze zmianami firma SIMPLE SA przygotowała zmiany w obrębie systemu SIMPLE.ERP, moduł  Personel, które odpowiadają na wymagania postawione przez Ustawodawcy i dostarczają naszym Klientom łatwe w obsłudze rozwiązanie. Ze względu na zakres prac, zmiany będą przygotowane w dwóch etapach

  1. zmiany udostępnione jako predefiniowane ustawienia w aktualizacji systemu. W ramach tego działania zostaną dodane nowe elementy w systemie SIMPLE.ERP Personel – tabele, atrybuty składników płacowych, dane, a także nowy typ składnika płacowego i przychodu podatkowego do PIT11.
  1. zmiany wymagające indywidualnej konfiguracji wykonanej przez naszych konsultantów. Na tym etapie prac zostanie wprowadzona modyfikacja ustawień systemu, przede wszystkim rozbudowany zostanie katalog składników płacowych, wykazujący przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, tj.: "przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.” Zostaną zmodyfikowane składniki i szablony listy płac, a także mechanizmy obliczania danych kadrowych i składników listy płac.


W ramach aktualizacji zostaną też dodane:

  • nowe dane kadrowe o oświadczeniach o zaniechaniu poboru podatku w okresie przejściowym w 2019
  • oraz dane o rezygnacji z takiego rozliczania w kolejnych latach
  • limity odliczeń będą umieszczone w tabelach stałych wartości w obszarze Personel. 


Chcesz wiedzieć więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ!

powrót