SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

26-09-2019 -

Zmiana ustawy podatkowej z 18 na 17%

Już od 1 października 2019, wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obniżeniu ulegnie stawka podatku PIT z 18 na 17 procent. Zmianami tymi zostanie objętych ponad 25 milionów Polaków pracujących w oparciu o umowę o pracę, umowach zlecenie oraz umowach o dzieło, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmianie ulegną również pracownicze koszty uzyskania przychodów. Dla jednej umowy o pracę nowe koszty będą wynosiły od X 2019 r. 250 zł, a dla jednej umowy pracownika dojeżdżającego 300 zł.

Ustawa wprowadza też nową wysokość miesięcznej kwoty stałej odliczanej od podatku, obniżonej do 43,76zł.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chcesz dowiedzieć się jak system SIMPLE.ERP jest przygotowany do zmian wysokości ww. wskaźników?

powrót