SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

14-05-2019 -

Uczelnia dostępna - dofinansowania dla uczelni

Do 28 czerwca 2019 roku uczelnie publiczne i niepubliczne będą miały kolejną szansę na dofinansowanie w ramach Działania 3.5 - Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

W ramach projektu uczelnia ma wprowadzić zmiany organizacyjne oraz podnosić świadomość i kompetencje kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań prowadzących do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia może otrzymać dofinansowanie na zmiany mające na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenia do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami, administrowanych stron internetowych oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Łączna kwota dofinansowań to 200 mln złotych.

W ramach konkursu dostępne są trzy ścieżki dla projektów dostosowane do obecnych na uczelnie udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub ich braku.

ŚCIEŻKA MINI
Uczelnie, którym brakuje jakikolwiek udogodnień względem osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania projektu – do 1 mln. Zł, czas realizacji – 1,5 roku.

ŚCIEŻKA MIDI
Uczelnie, które mają pewne udogodnienia (szczegółowy opis -> https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33429&L=..%2F..%2F ). Kwota dofinansowania projektu – do 4 mln zł, czas realizacji – do 4 lat (najpóźniej do 31.10.2023 r.)

ŚCIEŻKA MAXI
Uczelnie, które od 5 lat działają jako jednostki zajmujące się dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, w których w ostatnich trzech latach studiowało co najmniej 150 osób z niepełnosprawnościami, w których jest odpowiednio dostosowana architektura budynków. Kwota dofinansowania projektu – do 15 mln zł., czas realizacji do 4 lat (najpóźniej do 31.10.2023 r.)


Odpowiadając na potrzeby branży edukacyjnej, przedstawiamy rozwiązania Simple SA zgodne z wymaganiami projektowymi i wpisujące się w działania zwiększające dostępność uczelni osobom z niepełnosprawnościami i które są dedykowane osobom niepełnosprawnym. Oferujemy także wsparcie i dostawę sprzętu IT: sprzęt serwerowy dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta; komputery edukacyjne z opcjami specjalistycznymi np. skaner z OCR, klawiatura brajlowska, drukarka brajlowska; elementy elektroniczne np. notatnik brajlowski.

Platforma edukacyjna:

- plan zajęć: łączący zakres obowiązkowych przedmiotów z typem niepełnosprawności studenta i dopasowujący odpowiednie rozwiązanie np. zajęcia w formie e-learningu lub z wykorzystaniem technologii live streaming.  Z poziomu planisty narzędzie analizuje optymalne ułożenie planu zajęć pod kątem osób wchodzących w skład grup studenckich z bieżącą weryfikacją rodzaju i stopnia niepełnosprawności studentów.

- zapisy na zajęcia: mechanizmy wspomagające komunikację z niepełnosprawnymi, możliwość wyboru odpowiedniej Sali, dostępności asystenta czy tłumacza

- egzaminy: możliwość przeprowadzenia egzaminów w postaci elektronicznej z dostosowaniem formy egzaminu do stopnia niepełnosprawności studenta

- Biuro Karier/ oferta praktyk: możliwość definiowania ofert dedykowanych dla studentów niepełnosprawnych, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. Możliwość tworzenia w systemie zapytań na oferty staży, praktyk i pracy do firm z określeniem danego rodzaju niepełnosprawności

- aplikacja mStudent+: dostosowana do różnego rodzaju niepełnosprawności studentów – wyznaczanie trasy pomiędzy salami, możliwość zdalnego uczestniczenia w zajęciach (live streaming), funkcja prowadzenia telekonferencji tłumaczonej live przez lektora migającego, syntezator mowy wspierający funkcjonowanie aplikacji

Platforma e-learningowa:

Obsługa zajęć, streaming wykładów, telekonferencja z poziomu aplikacji, repozytorium zajęć w postaci filmów wraz z miganiem, synchroniczna i asynchroniczna komunikacja pomiędzy studentem i wykładowcą, chat, video-chat.

Dodatkowo: dostosowana Internetowa Rekrutacja Kandydatów, integracja z narzędziami zewnętrznymi dedykowanymi niepełnosprawnym, wirtualny asystent, rezerwacja terminów konsultacji i wiele innych funkcjonalności.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy ocenić Twoje potrzeby i zaproponujemy możliwe rozwiązania!

powrót