SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

23-11-2016 -

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach z nowoczesnym rozwiązaniem analitycznym.

Największa publiczna jednostka służby zdrowia, wykonująca zadania ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego, rozbudowała wykorzystywane rozwiązanie SIMPLE o dedykowaną placówkom medycznym funkcjonalność, związaną z raportowaniem i analizami.

- Zdecydowaliśmy się na rozszerzenie systemu SIMPLE o narzędzie Business Intelligence. Przekonała nas do tego jego bogata funkcjonalność i łatwość korzystania z rozbudowanych raportów stworzonych z myślą o potrzebach jednostek służby zdrowia. System raportowania jest przejrzysty, łatwy i intuicyjny, obsługa nie wymaga wiedzy księgowej, a do tworzenia zestawień wystarczy prosta funkcja „przeciągnij-upuść”. Kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do wielowymiarowych informacji, ułatwiających podejmowanie  różnych decyzji, w oparciu o kompletną analizę bieżącej sytuacji i kondycji zakładu. Rozwiązanie Business Intelligence daje nam możliwość dogłębnej analizy danych pochodzących z trzech różnych systemów informatycznych, opartych na  różnych technologiach. Dzięki temu możemy w pełni je wykorzystać, chociażby w celu budowania budżetów, prognoz i planów inwestycyjnych oraz analizowania informacji o pracy zespołów ratownictwa medycznego, zespołów transportu sanitarnego, wykonanych usługach i procedurach, kosztach materiałów, czy też kosztach działów pomocniczych. Wdrożone rozwiązanie pozwala także na prowadzenie kontroli poprawności zapisów w księgach rachunkowych, czy też w innej dokumentacji istniejącej w systemach informatycznych Centrum. Wykonywanie symulacji typu „co, jeśli…” pozwala na przewidywanie skutków ekonomicznych i organizacyjnych, co w rezultacie przekłada się na stan finansowy jednostki i ułatwia rozliczenia z NFZ i innymi płatnikami.  – dodaje Przemysław Poznański – zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego z usług firmy SIMPLE S.A. korzysta od 17 lat, wykorzystując obecnie oprogramowanie w zakresie części administracyjnej oraz miękkiego HR. 

Dowiedz się więcej o dedykowanym jednostkom służby zdrowia narzędziu analitycznym >>

Zobacz także: kolejny podmiot z branży medycznej rekomenduje SIMPLE.ERP >>

powrót