SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

19-05-2017 -

Strefa Inwestorów: SIMPLE skutecznie realizuje plan poprawy wyników

SIMPLE S.A., notowany na GPW lider wśród krajowych producentów w zakresie wytwarzania i wdrażania systemów typu backoffice w sektorze publicznym, jak i komercyjnym, ma za sobą udany początek roku. W I kwartale przychody Spółki wzrosły o ponad 41% względem roku ubiegłego. SIMPLE konsekwentnie realizuje plan zmian optymalizacyjnych, dzięki czemu odnotowuje dobre wyniki na wszystkich poziomach operacyjnych.

Jestem przekonany, że wszyscy akcjonariusze oraz inwestorzy śledzący wyniki oraz notowania Spółki widzą, że przyjęta przez nas strategia oraz konsekwentna realizacja planu przez cały Zespół ma odzwierciedlanie w coraz to lepszych wynikach i kondycji firmy. (...)

Naszym celem na 2017 rok jest stabilne zwiększanie przychodów i rentowności ze sprzedaży abonamentowej i usług utrzymaniowych oraz dosprzedaży produktów do obecnych Klientów oraz dwucyfrowa dynamika wyników finansowych."  - dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

więcej na >> strefainwestorow.pl

powrót