SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

26-06-2018 -

Sprawna kontrola i planowanie zasobów finansowych SZPZLO Warszawa Praga-Północ z SIMPLE.ERP

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, rekomenduje system SIMPLE S.A. podkreślając jednocześnie znaczenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie efektywnego zarządzania finansami placówki medycznej.

- Zdecydowaliśmy się na wdrożenie SIMPLE.ERP ze względu na jego elastyczność oraz bogatą funkcjonalność spełniającą nasze wymagania. Jesteśmy przekonani, że SZPZLO Warszawa Praga-Północ wybrało najlepszego partnera do współpracy – Alina Chraboł – Sura, Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ.

System SIMPLE.ERP wspiera Szpital w administracyjno-zarządczym obszarze obejmującym Finanse i Księgowość wraz z Analizami i modułem INFO, Kadry i Płace, Gospodarkę magazynową, Środki Trwałe oraz Rejestr zakupu i sprzedaży.

- System jednocześnie zapewnia sprawne zarządzanie zasobami zakładu oraz bieżącą kontrolę generowanych kosztów. Dzięki SIMPLE.ERP możemy obsługiwać dowolną ilość rachunków bankowych, w tym również w walutach obcych. Dodatkowe zauważone korzyści wynikające z wdrożenia systemu to kontrola i planowanie zasobów finansowych, dające możliwości sprawnego i elastycznego zarządzania zakładem - Alina Chraboł – Sura, Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ.

Zakład świadczy usługi medyczne m.in. w dziedzinie opieki zdrowotnej, specjalistyki, diagnostyki, medycyny pracy, transportu pacjenta, promocji zdrowia czy szkoły rodzenia. W ramach SZPZLO Warszawa Praga-Północ działa 5 przychodni zlokalizowanych na terenie miasta, które przyjmują ok. 57 tyś. pacjentów rocznie i udzielają blisko 412 tyś. porad lekarskich.

więcej o rozwiązaniu SIMPLE.ERP >>

powrót