SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

01-10-2018 -

SIMPLE WSPIERA UCZNIÓW TECHNIKUM SPECJALNEGO

„Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” to nazwa projektu, w którym w ramach współpracy spółka SIMPLE zapewniła praktyki dla uczniów Technikum Specjalnego nr. 2 z  Lublina.

Projekt stażowy zakładał zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów, poprzez pracę w rzeczywistych warunkach  w branży ICT, a przede wszystkim przygotowanie kandydatów do wejścia na rynek pracy. Stażyści uzyskali wiele przydatnych umiejętności, m.in. nauczyli się testować poprawność działania oprogramowania oraz funkcjonalności aplikacji, posługiwać się systemami przetwarzania informacji, archiwizować dane, korzystać z dokumentacji technicznej, czy organizować własne stanowiska pracy.

W stażu wzięli udział uczniowie Technikum Specjalnego nr 2 w Lublinie dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, a także uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Wsparcie inicjatyw z zakresu angażowania się w interesy społeczne i inwestycję w zasoby ludzkie jest wpisane w realizowaną w Spółce SIMPLE politykę CSR – czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. Koncepcja ta jest również bliska SIMPLE, jako pracodawcy angażującego się w akcje wspomagające zdobywanie doświadczenia ułatwiającego start zawodowy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Lubelskiego, przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

powrót