SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

30-06-2015 -

SIMPLE w PULSIE BIZNESU: INFORMATYKA NIEODZOWNA W ZARZĄDZANIU KADRAMI

Monika Grabowska Doradca Biznesowy w SIMPLE S.A. oraz specjalista z zakresu zarzadzania kapitałem ludzkim, na łamach dziennika Puls Biznesu przedstawiła istotę zarządzania kompetencjami i doświadczeniem pracowników na podstawie branży produkcyjnej, gdzie dobór odpowiednich zasobów gwarantuje optymalną realizację zleceń i ma bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

Firmy produkcyjne często zatrudniają wiele osób, o których umiejętnościach czy predyspozycjach zarządzający nie mają pojęcia. Dotarcie do każdej z tych osób, poznanie kwalifikacji, wiedzy, cech osobowych czy opracowanie ich planu rozwoju, wydaje się niemożliwe bez wsparcia ze strony odpowiednich narzędzi informatycznych.
Podczas przygotowywania planów produkcyjnych i planowania zasobów, niezbędnych do ich realizacji, istotne jest takie dobranie pracowników, które zagwarantuje optymalną realizację zleceń produkcyjnych. Praktyka pokazuje, że tego typu wiedza często zgromadzona jest „w głowach” kierowników, co wydaje się dla organizacji wygodne, aczkolwiek niebezpieczne. (…)
Monika Grabowska podkreśla znaczenie dobrze zdefiniowanych planów rozwojowych pracowników:
Systemy informatyczne pozwalają na wytyczenie indywidualnych planów rozwoju pracowników, a tym samym na budowaniu lojalności, zwiększenia zaangażowania i podnoszenia jakości pracy. Ścieżka kariery dla każdego pracownika, może mieć charakter indywidualny, co byłoby trudne (o ile niemożliwe) do wykonania „na papierze”.
Można dzięki nim tworzyć optymalne plany szkoleniowe dla całej organizacji, jednocześnie uwzględniając je w przyszłych budżetach.
Szkolenia są czynnikiem motywującym i jednocześnie rozwojowym, mają więc duże znaczenie w budowaniu wizerunku organizacji. Gromadzenie w firmie informacji o odbytych szkoleniach, badanie ich jakości czy ocena nabytych umiejętności, również wymaga wsparcia ze strony IT.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału

powrót