SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

25-06-2019 -

Simple SA z tytułem „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2019”

W poniedziałek 24 czerwca podczas uroczystej gali w Sali Klubowej Pałacu Lubomirskich w Warszawie wiceprezes zarządu Simple SA Daniel Fryga odebrał certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2019”. Spółka Simple SA znalazła się w gronie Laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Programu ”Przedsiębiorstwo Przyszłości” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Simple SA otrzymało też wyróżnienie nadzwyczajne „Promotor Nauki i Kultury” - „Dla firm, które w stopniu wyróżniającym się są zaangażowane w działalność na rzecz wspierania w swoim otoczeniu zewnętrznym inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych lub artystycznych”.

- Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to wyróżnienie, które potwierdza, iż firma Simple SA należy do grona podmiotów zarządzanych przez jakość, inwestujących w rozwój wiedzy oraz innowacyjność. Zostaliśmy wyróżnieni za naszą ponad 30-letnią działalność, wiedzę i doświadczenie w tworzeniu oprogramowania ERP oraz dostarczanie Klientom innowacyjnych rozwiązań i narzędzi. Nasi pracownicy doceniają zaufanie, swobodę i elastyczność jaką obdarza ich firma. Wyróżnienie potwierdza naszą wiarygodność jako partnera biznesowego i motywuje nas do dalszego rozwoju - mówi Daniel Fryga wiceprezes Simple SA. - Z naszych produktów i rozwiązań na co dzień korzystają tysiące użytkowników w Polsce: na uczelniach, w placówkach medycznych,  instytucjach publicznych oraz firmach prywatnych. Do grona naszych klientów stale dołączają nowi: to znak, że Simple SA niezmiennie cieszy się zaufaniem i jest marką godną polecenia - to „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2019” – dodaje Daniel Fryga.

Zgodnie z Regulaminem „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, każdą firmę uczestniczącą w konkursie oceniało niezależnie od siebie dwóch recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, rekrutujących się spośród naukowców z udokumentowanym dorobkiem teoretycznym lub praktycznym w dziedzinie zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym i HR. Każdy z recenzentów oceniających zgłoszenie przedsiębiorstwa przyznawał uczestnikom Programu od 0 do 60 punktów rankingowych. Wyróżnienia i certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” nadaje się firmom, które uzyskały w procedurze oceny co najmniej 70 punktów na 120 możliwych. Firmy otrzymują godło jakości potwierdzające ich nowoczesne podejście do biznesu, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz osiągnięcia w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

***

"Przedsiębiorstwo Przyszłości" to Ogólnopolski Program, w którym certyfikuje się firmy cechujące się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim. Program ma charakter otwarty - może do niego przystąpić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

powrót