SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

24-03-2021 -

Simple SA wdraża informatyczny system zarządzania uczelnią w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Simple SA podpisała umowę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, w ramach której wdroży, w ciągu najbliższych piętnastu miesięcy, zintegrowany system informatyczny do zarządzania procesami uczelni. Wartość kontraktu to ponad 10 mln zł.     

 

Wdrożenie systemu ERP zostanie zrealizowane w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”. Nowy system obejmie wszystkie procesy administracyjno-zarządcze uczelni m.in.: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, infrastrukturą, projektami i informacją o procesach. Wprowadzenie ERP zapewni optymalizację procesów, integrację uczelni na każdym jej szczeblu oraz zwiększy efektywność zarządzania we wszystkich jej obszarach.

Czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez firmę Simple SA. Wierzymy głęboko, że dzięki wdrożeniu systemu klasy ERP na naszej uczelni zostanie zoptymalizowany i przekształcony do postaci cyfrowej obieg wszelkiego rodzaju dokumentacji – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dzięki podpisanej umowie ZUT włączy się w ogólnoświatowy trend ekologicznej administracji publicznej. System ten pozwoli na sprawne, kompleksowe, nowoczesne i funkcjonalne zarządzanie wszystkimi (procesami) sektorami działalności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dodatkowo w ramach zawartej umowy Simple SA zrealizuje jednolity system zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (EOD), czego efektem będzie usprawnienie procesu informacyjnego oraz raportowania i controllingu na uczelni.

Cieszymy się, że system SIMPLE.ERP został wybrany i doceniony przez kolejną uczelnię. Nasze rozwiązania wpływają na usprawnienie funkcjonowania oraz optymalizację wykonywanych prac – niezależnie od ich rodzaju i złożoności. Wieloletnie doświadczenie w branży edukacyjnej przekłada się także na ciągły rozwój i ulepszanie naszego systemu – mówi Rafał Wnorowski, prezes Simple SA.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie będzie pomyślna, a nasze rozwiązanie w praktyce spełni najbardziej wygórowane oczekiwania uczelni – dodaje.

Umowę pomiędzy Simple SA a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie zawarto 22 marca 2021 r. Ze względu na stan epidemii w Polsce kontrakt podpisano elektronicznie.

Ostateczny termin zakończenia wdrożenia uzgodniono na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Powdrożeniowe usługi utrzymania i rozwoju systemu będą świadczone przez okres 120 miesięcy licząc od dnia ukończenia wdrożenia. Wartość całego kontraktu to 8,45 mln zł netto (10,39 mln zł brutto).

Systemy Simple są dostosowane do specjalnych wymagań, jakie mają Uczelnie. W szkołach wyższych codziennością jest złożoność zachodzących procesów, wieloetapowość poszczególnych zadań oraz ogromna liczba różnego rodzaju dokumentów. To wszystko sprawia, że koniecznością jest wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego. Rozwiązania oferowane przez Simple optymalizują każde z tych zadań i znacząco wpływają na efektywność wykonywanych prac. Wybór systemu Simple, to postawienie na niezawodne narzędzia, które wpłynął na lepsze funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – mówi Marcin Biniek,  Key Account Manager Simple SA.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, to publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej.

 
powrót