SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

14-09-2021 -

Simple SA dostarczy kolejne nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla uczelni – została podpisana umowa z PWSZ w Legnicy


Spółka Simple SA, w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisała umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Umowa na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wraz z systemem zarządzania licencjami opiewa na kwotę 2 212 768,77 zł brutto zł.


Rozwiązania informatyczne autorstwa Simple SA zostaną kompleksowo wdrożone w module Dziekanat wspierającym pracę uczelni, z funkcjonalnościami m.in. obsługa sesji egzaminacyjnych i prac dyplomowych czy Obsługa procesu dydaktycznego, a także, w module Wirtualna uczelnia, w ramach którego Simple wdroży m.in. Internetową rekrutację kandydata i Plany studiów.  Ponadto Wykonawca wdroży system do zarządzania licencjami. Umowa  dotyczy także przeprowadzenia przez Simple analizy przedwdrożeniowej, szkoleń dla administratorów i użytkowników oraz dostarczenia licencji.

Niezmiernie się cieszymy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaufała nam i naszym produktom. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE EDU pozwoli uczelni na kompleksową obsługę procesów administracyjnych oraz obsługę studentów  – mówi Marcin Biniek, Key Account Manager w Simple SA. Dołożymy wszelkich starań, by prace wdrożeniowe przebiegły zgodnie z harmonogramem. Dzięki ZSI łatwiejszy stanie się zarówno proces rekrutacji jak i obsługa całego procesu dydaktycznego Uczelni a SZL usprawni zarządzanie posiadanymi licencjami – dodaje Biniek.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, to publiczna uczelnia zawodowa w Legnicy powstała 1 lipca 1998 roku jako Wyższa Szkoła Zawodowa. Kształci studentów na dwunastu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. Uczelnię tworzą 3 wydziały i jednostki ogólnouczelniane.

powrót