SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

21-07-2017 -

SIMPLE przeprowadzi kompleksową informatyzację SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Spółka SIMPLE podpisała nowe umowy z podmiotami medycznymi. Największy kontrakt o wartości 3,5 mln zł brutto dotyczy realizacji zintegrowanego systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto nad Pilicą.

Podpisana umowa obejmuje kompleksową informatyzację całej placówki wraz z wykonaniem projektu, budową sieci informatycznej w budynkach szpitala, dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem niezbędnego sprzętu serwerowego, komputerowego oraz bazodanowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informatycznego, który SIMPLE dostarczy w części:

- „Podpisana umowa to nasz kolejny kontrakt w sektorze medycznym, który zawarliśmy w tym roku. Nasze systemy informatyczne niezmiennie cieszą się dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony szpitali. Zawdzięczamy to kompleksowej ofercie, ogromnemu doświadczeniu i świadomości potrzeb placówek medycznych. Projekt, który zrealizujemy dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest tego najlepszym potwierdzeniem. Inwestycje o tak rozległym zakresie mogą zostać zrealizowane tylko przez wybranych przedstawicieli branży IT.” powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

SIMPLE zrealizuje prace objęte przedmiotem umowy w terminie ok. 12 miesięcy oraz zapewni gwarancję na okres 5 lat.

- „Implementacja rozwiązania zostanie przeprowadzona przez dedykowany Zespół. Nasi Eksperci posiadają rozległą wiedzę i doskonale znają specyfikę działalności placówek ochrony zdrowia. Nasze kompetencje w zakresie wdrożenia i świadczonych usług dają Klientom poczucie stabilności i relacji partnerskiej. Jako sprawdzony dostawca oferujemy długofalową współpracę. Jesteśmy firmą z ugruntowaną pozycją i dużym doświadczeniem, dzięki czemu na bieżąco odpowiadamy na potrzeby, jakie pojawiają się wśród naszych Klientów.” dodaje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE S.A.

W tym tygodniu SIMPLE podpisało również umowę z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na dostarczenie i instalację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

- „Cały czas poszukujemy możliwości pozyskania kolejnych kontraktów. Prowadzimy wiele rozmów dotyczących następnych wdrożeń i już niedługo będziemy mogli pokazać ich efekty. Mamy mocną pozycję w segmencie publicznym, co potwierdzają kolejne pozyskiwane zamówienia.”dodał Rafał Wnorowski.

powrót