SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

21-07-2021 -

Simple.ERP usprawni zarządzanie PWSTE w Jarosławiu

W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, spółka Simple SA podpisała kontrakt z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Umowa o wartości 1 721 998,77 zł brutto obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) m.in. w obszarach Finanse i księgowość, Kadry  płace oraz Majątek trwały, wraz z przeprowadzeniem analizy przedwdrożeniowej oraz dostawą licencji. Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się etapowo w określonych terminach. Simple SA dokona także integracji z systemem do obsługi toku studiów. Zakończenie wdrożenia ma nastąpić 31.03.2022 r. 

- Podpisana umowa to kolejny w tym roku kontrakt który umacnia nas na pozycji lidera dostarczającego najwyższej klasy systemy informatyczne dla klientów sektora publicznego tj. szkół wyższych. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie etapy prac wdrożeniowych przebiegły zgodnie z harmonogramem. Naszym celem jest wdrożenie zintegrowanego rozwiązania, które sprosta potrzebom uczelni w  pełnym zakresie między innymi.: zakupów i sprzedaży, budżetowania, zarządzania projektami,  obsługi kadrowo-płacowej czy elektronicznego obiegu dokumentów. Warto dodać, że klient postawił również na nowoczesne aplikacje mobilne wspierające bieżącą pracę użytkowników. Liczymy również, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu poszerzy listę naszych klientów referencyjnych – mówi Marcin Biniek, Key Account Manager Simple SA. Klienci sektora publicznego stawiają coraz wyższe wymagania w postępowaniach przetargowych tym bardziej dziękujemy za wybór naszej oferty i liczymy na udaną współpracę – dodaje Marcin Biniek.


Założona w 1998 roku Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu jest w ścisłej czołówce najlepszych wyższych szkół zawodowych w Polsce i pozostaje jednym z głównych ośrodków akademickich w województwie podkarpackim. Struktura PWSTE w Jarosławiu składa się z pięciu instytutów: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej i Stosunków Międzynarodowych (ponadto istnieją jednostki międzyinstytutowe: Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego). Uczelnia oferuje także studia podyplomowe (część z nich jest realizowana we współpracy z Politechniką Rzeszowską).

powrót