SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

24-05-2019 -

Simple.EDU usprawni zarządzanie GWSH w Katowicach

23 maja spółka Simple SA podpisała kontrakt z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Kontrakt o wartości 1 834 429,63 zł netto (2 256 348,44 zł brutto) obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z dostawą sprzętu, oprogramowania i licencji. Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się etapowo w określonych terminach. Simple SA przeprowadzi też szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi i poprawnego użytkowania systemu. Zakończenie wdrożenia ma nastąpić 31.03.2021 r. 

- Jesteśmy dumni i zadowoleni, że tak duża uczelnia wyższa na Śląsku dołączyła do grona naszych klientów. Nawiązanie współpracy z GWSH to kolejny sukces całego Zespołu i nadzieja na dalszą ekspansję w tej branży. Dzięki wdrożeniu SIMPLE.EDU uczelnia zyska możliwość efektywnego zarządzania, administrowania i organizacji pracy, a także usprawni przepływ informacji ze studentami. Łatwiejsze stanie się np. podejmowanie decyzji o otwieraniu i zamykaniu kierunków studiów i specjalności. Liczymy, że Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego poszerzy listę naszych klientów referencyjnych oraz dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie etapy prac wdrożeniowych przebiegły zgodnie z harmonogramem – mówi Monika Firlej, Dyrektor Handlowy Simple SA.

- Sukces! To słowo najlepiej oddaje fakt nawiązania współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego. Dziękujemy za wybór naszej oferty i liczymy na udaną współpracę – dodaje Marcin Biniek, Key Account Manager Simple SA.

***

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Śląska. Stosuje ona edukacyjne standardy Unii Europejskiej. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, Uczelnia łączy prawie 25-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. W nauczaniu i wychowywaniu młodzieży Uczelnia dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym.

powrót