SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

11-04-2019 -

Simple będzie kształcić studentów Akademii Sztuki Wojennej

Z przyjemnością informujemy, że 10 kwietnia br. Simple SA dołączyła do Rady Programowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W trakcie uroczystego posiedzenia Rady, na ręce wiceprezesa zarządu, Daniela Frygi przekazano Akt powołania do Rady Programowej.

Uczestnictwo w Radzie wiąże się z możliwością wpływu na zawartość programów nauczania oraz prezentowania swoich rozwiązań studentom. Aktywność naszej firmy w tym zakresie jest dowodem na zaangażowanie w rozwój rynku pracy, co w perspektywie wpłynie na jakość kształcenia młodej kadry. To również inwestycja w ludzi, którzy w przyszłości zasilą szeregi Simple SA.

Akademia Sztuki Wojennej (poprzed. Akademia Obrony Narodowej) to polska publiczna uczelnia wojskowa w Warszawie, powstała 1 października 2016 r. Tradycja szkoły kształcącej polskie kadry wojskowe oraz (przede wszystkim) przyszły korpus służby państwowej sięga roku 1775. Prócz kształcenia kadr jest również ośrodkiem naukowo-badawczym, w którym funkcjonuje Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – think-tank działający na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz instytucji państwowych.

powrót