SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

28-08-2019 -

ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI ERP: SPRAWDZENIE PODMIOTU W VAT

Już za kilka dni będzie dostępna jako usługa długo zapowiadana biała lista podatników VAT, uwzględniająca podstawowe dane o kontrahentach. 1 września 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, mająca na celu ułatwienie podatnikom dochowania należytej staranności przy podjęciu lub kontynuowaniu współpracy z danym kontrahentem.

Regulacje, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie – mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ma to zapewnić  przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian. Przedsiębiorcy realizujący płatności na inny rachunek niż ujawniony w wykazie, będą odpowiedzialni solidarnie za niezapłacony przez swojego kontrahenta VAT należny, wykazany na fakturze, której dotyczyła płatność.

Mając na uwadze nadchodzące zmiany, już teraz pracujemy nad przygotowaniem dla Państwa rozszerzenia obszaru funkcjonalnego Sprawdzenie Podmiotu w VAT, który umożliwia usprawnienie zadań weryfikacji współpracujących podmiotów (kontrahentów) według nowych zasad, tj. z uwzględnieniem zapisów tzw. białej i czarnej księgi oraz weryfikacji zgłoszenia rachunków bankowych i ich przypisania do podatnika.

Dotyczy to zarówno weryfikacji zakupów realizowanych u konkretnych dostawców (zapisy z rejestrów VAT zakupu, dokumenty zakupu, dokumenty przychodzące, przelewy) jak i sprzedaży do odbiorców (zapisy rejestru sprzedaży VAT oraz dokumenty sprzedaży). Od wersji SIMPLE.ERP 6.20 możliwe jest także weryfikowanie kontrahentów już na etapie wprowadzania ich danych do systemu.

Co zyskujesz dzięki nowej funkcjonalności?

Dzięki grupowej weryfikacji użytkownik może za pomocą jednego przycisku zweryfikować wszystkie wymagane obecnymi regulacjami parametry dostawców i odbiorców na fakturach zakupu i sprzedaży w danym okresie (sprawdzenie statusu w VAT, wykazie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych, weryfikacji zgłoszonych rachunków bankowych). Skraca to znacząco czas weryfikacji i praktycznie eliminuje możliwość pomyłki czy też pominięcia weryfikacji jakiegoś podmiotu oraz umożliwia wykazanie dopełnienia należytej staranności przy odliczeniach podatku VAT.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o możliwościach Sprawdzenia Podmiotu w VAT, masz pytania dotyczące tej funkcjonalności lub już teraz chcesz skorzystać z naszego rozwiązania skontaktuj się z nami -> klient@simple.com.pl

powrót