SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

08-11-2012 -

ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA ZDROWIA - Nowe zasady identyfikacji pacjenta

 

Ministerstwo Zdrowia podpisało rozporządzenie w sprawie nowych zasad identyfikacji pacjentów, na których wprowadzenie szpitale mają czas do końca 2013 roku!
Rozporządzenie Ministra wprowadza konieczność stosowania wobec wszystkich pacjentów opasek identyfikacyjnych zawierających dane z: imieniem, nazwiskiem oraz rodzajami świadczeń i badań, którym chory został poddany w trakcie pobytu w szpitalu.
Takie innowacyjne rozwiązania niosą za sobą szereg korzyści dla lekarzy i pacjentów oraz pozwalaj na eliminację błędów i pomyłek. Umożliwiają także modyfikację leczenia oraz bezpośrednią łączność po identyfikacji kodu z dokumentacją medyczną oraz lekarzem.
 

Więcej o rozporządzeniu

SIMPLE.iMED - jeden spójny system


Przygotowując się do modernizacji infrastruktury informatycznej, warto wdrożyć takie rozwiązanie, w którym uczestnicy procesów ochrony zdrowia nie będą musieli obsługiwać kilku systemów informatycznych. Integracja rozwiązań informatycznych części medycznej z częścią administracyjną poza ułatwieniem dostępu do informacji, przynosi dodatkowe korzyści dzięki możliwości analizowania tych danych w jednym spójnym systemie kontrolingowym. Takie rozwiązanie pozwala na bieżące kalkulowanie i monitorowanie kosztów procedur medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleń od planów.


 

powrót