SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

05-07-2021 -

Rozbudowa ZSI na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

Simple SA w trybie przetargu nieograniczonego podpisała umowę z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie na rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI).

„Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) poprzez dostawę licencji, wdrożenie i prace implementacyjne”, to przedmiot nowej umowy Simple SA, którą w trybie przetargu nieograniczonego, spółka podpisała z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Wartość kontraktu to  3 689 998,77 zł brutto.

- Firmę Simple SA wyłoniliśmy w drodze przetargu, działając zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Spełniła ona przyjęte w postępowaniu kryteria, a przy tym jej oferta okazała się najbardziej korzystna cenowo dla PUM – mówi Krzysztof Goralski, Kanclerz PUM – Podpisanie umowy z SIMPLE SA, to istotny krok w kierunku sprawniejszego zarządzania Uczelnią. – dodaje Kanclerz Goralski.

W ramach umowy zostanie m.in. przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa wraz z pełną integracją z posiadanym przez Zamawiającego ZSI jak i zostaną również wdrożone wybrane moduły m.in.: Zarządzanie Majątkiem, Budżetowanie, Zarządzaniem Projektami, Aplikacje mobilne. Zakończenie prac wdrożeniowych ZSI zaplanowane jest na 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zarządzanie Projektami, Budżetowanie,  Zarządzanie Operacyjne Majątkiem czy Aplikacje Mobilne, to rozwiązania bez których nie obejdzie się żadna instytucja. Jesteśmy pewni, że dzięki wdrożeniu naszych najnowocześniejszych rozwiązań  oraz integracji z posiadanym przez Zamawiającego ZSI,  wszystkie procesy staną się prostsze, szybsze, a Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zyska nowoczesne narzędzie do sprawnego zarządzania Uczelnią. Przed nami prace wdrożeniowe, które będziemy realizować etapowo przez najbliższe 12 miesięcy. – mówi Marcin Biniek Key Account Manager Simple SA.


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w rankingu uczelni akademickich portalu edukacyjnego "Perspektywy" za rok 2021 w kategorii "Efektywność naukowa". W ogólnej klasyfikacji jest 13 uczelnią w Polsce i pierwszą na Pomorzu Zachodnim. Posiada 3 wydziały: Wydział Medycyny i Stomatologii; Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Studentom z Polski i zagranicy oferuje naukę na  11 kierunkach studiów w tym na studiach magisterskich, studiach I i II stopnia, podyplomowych i w Szkole Doktorskiej.

powrót