SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

07-09-2017 -

resellernews.pl: Stabilne wyniki finansowe grupy SIMPLE

- Grupa SIMPLE zgodnie z przyjętą i realizowaną polityką zintensyfikowała działania w obrębie kluczowych segmentów, co odzwierciedla się w wzrostowych trendach wyników. Zdaniem Zarządu obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał produkcyjny oraz podpisanie nowych, istotnych kontraktów gwarantują dalszy rozwój firmy i osiągniecie pozytywnych wyników finansowych w roku 2017. 
więcej na >> https://resellernews.pl

powrót