SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

30-01-2015 -

Relacja z sympozjum dla Instytutów

W dniach 14-15.01.2015 odbyło się kolejne już szkolenie z cyklu Efektywne zarządzanie budżetem przygotowanego przez Grupę Kapitałową SIMPLE przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Tematem styczniowego sympozjum było „Zarządzanie kosztami projektów naukowo – badawczych”. Uczestnikami projektu były osoby zaangażowane w proces realizacji i rozliczania projektów naukowo – badawczych. Szkolenie poprowadził specjalista z zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej dr Jacek Kalinowski. Ogromne zainteresowanie tematyką sprawnego rozliczania projektów i skutecznego budżetowania kosztów zgromadziło w Hotelu Narvil w Serocku ponad 100 osób reprezentujących jednostki naukowo – badawcze z całej Polski.

Uzupełnieniem przeprowadzonych wykładów były panele dyskusyjne na temat znaczenia rozwiązań informatycznych w procesie skutecznego zarządzania budżetem realizowanych projektów. Uczestnicy poznali narzędzia usprawniające zarządzanie Instytutem, budżetowanie projektów oraz rozliczanie Grantów. Doradca ds. Dofinansowań przybliżył słuchaczom najbliższe perspektywy unijne, których beneficjentami mogą być jednostki naukowo – badawcze, wskazał punkty, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

SIMPLE współpracujące od ponad 25 lat z instytucjami z sektora publicznego oraz aktywnie uczestniczy w procesie pogłębiania wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Chcąc ułatwić dostęp do wiedzy praktycznej w zakresie funkcjonalności i możliwości Zintegrowanych Systemów Informatycznych pod kątem Budżetowania i Zarządzania, SIMPLE podjęło się organizacji cyklu szkoleń, adresowanego do kadry zarządzającej w szpitalach i instytutach badawczo-naukowych.

Projekt ma charakter prospołeczny oraz edukacyjny. Podczas certyfikowanych szkoleń szerzona jest wiedza z zakresu właściwego budżetowania i rozliczania kosztów oraz praktycznego wykorzystania technologii IT w dobie wymogów ustawowych.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której poinformujemy o kolejnych miejscach i terminach szkoleń 

powrót