SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

28-12-2021 -

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie - nowy kontrakt Simple

Z początkiem grudnia 2021 r., do grona klientów Simple SA dołączył Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego umowa, dotyczy wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z przeprowadzeniem szkoleń. Wdrożenie realizowane będzie w ramach dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich projektu konkursowego „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”. Wartość kontraktu, to 430 500 zł brutto.

- Efektywne zarządzanie finansami, kontrola kosztów czy zarządzanie kapitałem ludzkim, to procesy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki, szczególnie publicznej  placówki prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki. Jesteśmy pewni, że wdrożenie systemu Simple.ERP w ORE, obniży koszty, zwiększy efektywność i finalnie wpłynie na większą zyskowność Ośrodka. Dzięki naszemu rozwiązaniu procesy realizowane przez Zamawiającego staną się wydajniejsze, pozwolą na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, a Klient zyska nowoczesne i rozbudowane oprogramowanie– mówi Marcin Biniek Key Account Manager Simple SA. Liczę, że ORE rozszerzy listę naszych klientów referencyjnych administracji publicznej i będzie wyznacznikiem do podejmowania kolejnych wyzwań w tak specyficznej branży, dodaje Marcin Biniek.


Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

powrót