SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

29-11-2019 -

O cyfrowych tubylcach i systemach informatycznych jutra - podsumowanie targów ITU Expo 2019

27 listopada Simple SA uczestniczyło w ITU EXPO - pierwszych w Polsce targach rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego. Oprócz prezentacji systemu i możliwości poznania oferty firmy, nasi prelegenci omówili rolę wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania uczelnią.

Andrzej Kuś (pełnomocnik zarządu ds. rozwoju biznesu) wraz z Michałem Siedleckim (wiceprezes zarządu) zaprezentowali pojęcie „cyfrowego tubylcy”, czyli człowieka urodzonego w czasach powszechnego stosowania w życiu codziennym i  zawodowym Internetu, komputerów i innych urządzeń, traktującego Internet jako zwyczajny element otaczającego go świata. Zwrócili uwagę, że „cyfrowi tubylcy” zwykle korzystają z wielu urządzeń multimedialnych jednocześnie lub służy im do tego wielofunkcyjny smartfon. Dużo bardziej preferują hipertekst, grafikę lub obraz w komputerze niż słowo pisane.

Eksperci podkreślili, że współczesne instytucje użyteczności publicznej, w tym uniwersytety, powinny być przedsiębiorcze i innowacyjne, podobnie jak każda firma. Uczelnia powinna być w awangardzie zmian, kreować nowości, wyzwalać potrzeby zmian. Aby ewoluować wraz z kolejnym pokoleniem uczniów i zapewnić, że ich absolwenci będą silnymi kandydatami do zatrudnienia, instytucje szkolnictwa wyższego muszą zmienić sposób podejścia do edukacji.

W drugiej części spotkania, Dariusz Wojnar (kierownik projektu) opowiedział o systemach informatycznych jutra. Ekspert podkreślił, że rolą nowoczesnego systemu informatycznego jest obsłużenie integralności (spójność) danych przechowywanych w tego typu systemach z działalnością uczelni. Zaznaczył, że integracja z systemami zewnętrznymi jest niezbędna aby zagwarantować poprawny obieg wszystkich danych.

powrót