SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

28-06-2021 -

Nowy kontrakt na SIMPLE.EDU


Simple SA w wyniku wygrania przetargu podpisała umowę z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie na wdrożenie systemu obsługi toku studiów i dostawę licencji.

Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego m.in. w obszarach Internetowa rekrutacja kandydatów I i II stopnia, Dziekanat i Wirtualna Uczelnia, to przedmiot nowej umowy Simple SA, którą spółka podpisała Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie. Wartość kontraktu to  434 190 zł brutto.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania pozwoli usprawnić nam m.in. obsługę procesu dydaktycznego, sesji egzaminacyjnych, czy spraw związanych z płatnościami studentów. To wpłynie na optymalizację funkcjonowania uczelni oraz zwiększy prestiż wśród potencjalnych kandydatów  – mówi Joanna Czajka, Marketing Specialist Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.

Realizacja umowy będzie polegać na etapowym wdrożeniu wybranych obszarów, w tym: Planowanie zajęć, Administracja-zarządzanie treścią strony, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Obsługa finansów Studenta oraz Ankietowanie.

- Cieszymy się, że Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie dołączyła do grona naszych klientów i wybrała system SIMPLE.EDU, który kompleksowo obsłuży procesy związane z obsługą studenta na uczelni wraz z integracją z systemem ELS. Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego uczelnia zyska możliwość efektywnego zarządzania obsługą toku studiów oraz usprawni obieg informacji i dokumentów studenckich – mówi Marcin Biniek, Key Account Manager Simple SA. Dołożymy wszelkich starań, aby proces wdrożenia przebiegł szybko i zgodnie z harmonogramem – dodaje Biniek. Prace zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (EWSPA) – prywatna szkoła wyższa oferująca studia na kierunku prawo oraz administracja europejska. Została założona w 1997 roku przez warszawski oddział Zrzeszenia Prawników Polskich i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

powrót