SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

10-11-2021 -

Nowy Klient w portofolio SimplePolski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie nawiązał współpracę z Simple. Dzięki tej kooperacji Instytucja zyska rozbudowany, usprawniający pracę system informatyczny klasy ERP.

Podpisana w trybie przetargu nieograniczonego umowa, zapewni pełną obsługę kluczowych dla funkcjonowania jednostki procesów. Zaoferowane przez SIMPLE rozwiązanie wpłynie na podniesienie efektywności i wesprze Instytucję w operatywnym zarządzaniu płynnością finansową, zarządzaniu personelem i, co bardzo ważne, obsługę art. 19 ustawy o kinematografii oraz umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Instytutu w oparciu o jego zasoby intelektualne.

Zawarcie umowy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, to dla nas kolejna ważna współpraca w sektorze publicznym. Cieszy nas zarówno fakt, że spełniliśmy oczekiwania Instytutu, jak i zaufanie ze strony tak prestiżowej instytucji – powiedział Damian Płotnikowski, Key Account Manager Simple SA, odpowiadający za realizację procesu sprzedażowego.

W ramach umowy wdrożone zostaną m.in. obszary Finanse i Księgowość, Kadry i Płace oraz Zakupy, Elektroniczny Obieg Dokumentów z obsługą art. 19 ustawy o kinematografii. Simple zapewni także integrację z systemami Zamawiającego, szkolenia pracowników oraz wsparcie powdrożeniowe. Wartość podpisanej umowy to 2 932 320 złotych brutto.

Potrzeba informatyzacji jednostek publicznych została przyspieszona przez pandemię. Cieszy nas ta zmiana, dzięki której coraz więcej organizacji jest otwartych na współpracę z biznesem oraz wdrażanie korzystnych i optymalizujących pracę systemów informatycznych – dodaje Monika Firlej, Dyrektor Handlowy Simple SA. Ten i ostatnio zawarte kontrakty są świetnym potwierdzeniem dopasowania oferty Simple do potrzeb sektora publicznego. Nasze rozwiązania informatyczne wspierają bieżące działania i zarządzanie jednostkami, pozwalając na dalszy rozwój i wykorzystanie ich potencjału oraz zasobów intelektualnych – dodaje Monika Firlej.
Polski Instytut Sztuki Filmowej
 (PISF)  jest państwową instytucją która powstała w 2005 r. w celu wspierania rozwoju kinematografii. PISF realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej. Inspiruje i wspiera rozwój wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, przede wszystkim filmów artystycznych, w tym przygotowania, produkcję i rozpowszechnianie filmów. Instytut wspiera też działania mające na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej. Wspiera również debiuty filmowe oraz rozwój artystyczny młodych twórców filmowych.

powrót