SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

10-06-2019 -

Nowość w ofercie Simple SA - funkcjonalność do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, rozliczanie składek PPK oraz ich odprowadzanie na indywidualne konta pracownicze, spoczywa na pracodawcy. Pracodawcom, którzy nie wywiążą się z obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, będzie grozić kara grzywny w wysokości do 1 mln zł.

By wspierać Państwa w realizacji wymaganych ustawą założeń przygotowaliśmy dedykowanie narzędzie w ramach funkcjonalności systemu Simple.ERP.

System Simple.ERP wyposażony jest w dedykowane narzędzia do realizacji tych celów w postaci:

  • danych opisujących uczestnika PPK i sterujących naliczaniem składek
  • tabel stałych wartości, przechowujących wskaźniki oraz wartości progowe, sterujące naliczaniem algorytmów
  • atrybutów składników listy płac do wskazania podstaw i składek PPK

Zestaw powyższych obiektów każdorazowo dostosowywany będzie do wymagań konkretnego klienta, poprzez określenie odpowiednich atrybutów i algorytmów obliczeniowych. Decyzja o zakresie zmian uzależniona będzie od analizy indywidualnych potrzeb, przed wdrożeniem rozwiązania. Obiekty te dostarczane będą w ramach trybu nadzorowanego, mogą być również użyte we wdrożeniach, jako tzw. dane mapowane.

Funkcjonalność SIMPLE.ERP - PPK, to narzędzie, które ułatwi pracę działu kadrowo - płacowego, skróci czas przygotowania dokumentów, a także obsłuży procesy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi!

Wsparcie systemu kadrowo-płacowego polegać będzie na:

- edycji informacji dla:

  • pracowników - o warunkach uczestnictwa w PPK,
  • uczestników PPK - w przypadku rezygnacji o ponownym dokonywaniu wpłat, rejestracji wpłat z różnych źródeł i informowanie o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego
  • podmiotów zarządzających wybraną instytucją finansową - o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, który złożył rezygnację i upłynął 4 letni okres od jej złożenia

- rejestracji danych ewidencyjnych, tj. numer rachunku PPK, informacji o rodzajach i wysokościach składek, czy danych opisujących realizację wypłat

- naliczaniu i dekretacja składek poprzez nowe składniki płacowe

- raportowaniu dla pracowników dotyczące ww. danych, zarówno zgłoszeniowych (raport na podstawie danych ewidencyjnych) jak i rozliczeniowych (składek z listy płac – np. w pasku)

- wysyłaniu przelewów na osobiste konta PPK pracowników

- innych rozwiązaniach, których zakres nie jest standardowy, np. importy danych od agentów transferowych, które nie są zdefiniowane ustawą


 


Chcesz wiedzieć więcej o SIMPLE.ERP - PPK?

powrót