SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

30-04-2019 -

KONKURS UCZELNIA DOSTĘPNA w ramach PO WER - ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE NA SYSTEM ERP WRAZ Z CZĘŚCIĄ DZIEKANATOWĄ!

Już w czerwcu uczelnie publiczne i niepubliczne będą miały kolejną szansę na dofinansowanie w ramach Działania 3.5 - Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt ma przewidywać wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenia do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, jest realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 200 000 000 PLN w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 194 000 000 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Jednocześnie, maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje  wnioski oparte o wzór wniosku o dofinansowanie projektu do 28 czerwca 2019 roku, do godziny 14.00.

Nie zwlekaj i sprawdź, z której ścieżki finansowania
może skorzystać Twoja Uczelnia!


Sięgnij po sprawdzone i najczęściej wybierane
przez Uczelnie rozwiązanie SIMPLE.EDU!

powrót