SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

27-05-2019 -

Koniec wsparcia SQL 2008 i SQL 2008-R2

9 lipca 2019 r. kończy się termin cyklu wsparcia technicznego Microsoft dla wersji systemu Windows Server i SQL Server 2008 i 2008R2.

CO TO OZNACZA?

Koniec wsparcia jest równoznaczny z brakiem aktualizacji zabezpieczeń, które mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i zgodnością, dlatego  ważne jest aby przeprowadzić aktualizację do najnowszych wersji. Pozwoli to także uzyskać lepszą wydajność systemu oraz najbardziej zaawansowane zabezpieczenia.

ZALECAMY

Przejście na wersję SQL Server 2017 co wiąże się z następującymi korzyściami:

 • Działanie najnowszych wersji SIMPLE.ERP jest wspierane w instalacjach bazujących na SQL 2017
 • Ta sama licencja umożliwia na instalację na różnych platformach. Działa równie dobrze i szybko na platformie Windows Server jak i Linux czy pod Dockerem. Użytkownik zyskuje m.in. brak konieczności zakupu licencji Windows Server’a.
 • Istnieje możliwość skorzystania z wbudowanych standardowo licznych warstw zabezpieczeń np. szyfrowania danych w bazie danych, szyfrowania podczas przetwarzania jak i tworzenia backupu. Jest to niezwykle istotne w procesie wdrażania i utrzymywania RODO gdzie SQL stanowi centralny punkt

  Potrzebujesz więcej informacji? SKONTAKTUJ SIĘ
   .

PROPONUJEMY

Zamówić usługę naszych specjalistów, dzięki czemu w bezpieczny i profesjonalny sposób można będzie przeprowadzić proces uprgrade. W zakres usług wchodzi m.in.:

 • Audyt zgodności aplikacji z platformą serwerową
 • Konfiguracja SQL’a w celu optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych
 • Instalacja  uzupełnień  do systemów operacyjnych i SQL’a
 • Rozbudowa platformy sprzętowej i systemowej
 • Doradztwo licencyjne dotyczące Windows Server i SQL Server
 • Zaktualizowanie dokumentacji systemu i instalacji
 • Udzielenie porad technicznych i konsultacji

WAŻNE:

SIMPLE.ERP od planowanej na koniec czerwca 2019 wersji 6.20 nie będzie już współpracował z SQL Server 2008 i 2008 R2.

Jeżeli użytkują Państwo SQL Server w wersji 2008 lub 2008R2, prosimy o kontakt w celu zaplanowania dalszych działań i utrzymania Waszego środowiska w zgodności i aktualności pod adresem: kontakt@simple.com.pl

powrót