SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

03-03-2015 -

Integracja SIMPLE.ERP z automatyką linii produkcyjnej z uwzględnieniem standardów IFRA, GMP oraz HACCP w POLLENA AROMA

SIMPLE S.A. jako ekspert w dziedzinie wdrożeń w firmach produkcyjnych, wystąpiła wraz z reprezentantem Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA AROMA, na spotkaniu przedstawicieli sektora farmaceutyczno-kosmetycznego. Tematyka rozmów dotyczyła wyzwań i potrzeb branży oraz możliwości ich spełnienia odpowiednim rozwiązaniem informatycznym. SIMPLE S.A. przedstawiła wspólnie z bezpośrednim użytkownikiem systemu SIMPLE.ERP, znaczenie zintegrowanych systemów w procesie zarządzania jakością towarów, kalkulacji kosztów wytworzenia, zarządzania recepturą, sprzedażą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa IFRA i dyrektyw Unii Europejskiej.

Aleksandra Zdebik, Dyrektor Zarządzający i Rozwoju w Fabryce Substancji Zapachowych POLLENA AROMA podkreślała: „Dla nas ważne przy wdrażaniu systemu była możliwość wczytania już istniejącej technologii. Przy ilości około 5 000 i one cały czas wzrastają. Każda technologia ma od kilku dziesięciu do kilkuset składników czasami. Jest niemożliwością, żeby ktokolwiek mógł to przepisać już nie mówiąc o tym jaka byłaby skala błędów. System SIMPLE pozwolił nam na zaczytanie, migracji wszystkich technologii już istniejących do systemu.”

Podczas wystąpienia wskazano również znaczenie integracji systemu SIMPLE.ERP z automatyką linii produkcyjnej oraz magazynem.
„Informacje przepływają w obie strony, czyli zarówno z systemu ERP przepływają informacje na temat receptur, zlecenia które są zaplanowane do produkcji i wyniki produkcji wracają do naszego systemu. (…) Mamy całkowicie zautomatyzowane linie dozujące, które opierają się na własnym magazynie. Taki system linii produkcyjnej ma własne oprogramowanie, które musiało być całkowicie zintegrowane z systemem do zarządzania spółką. To nie mogło się odbyć inaczej. Na magazynie stoi ponad 400 surowców, które są przyjmowane już bezpośrednio poprzez integrację z systemem ERP. Kod kreskowy, skanowanie i znowu mamy podwójne sprawdzenie, uniknięcie użycia nie tego surowca, który mógłby być użyty. Już od etapu przyjmowania surowców do magazynu i zwalniania na linie produkcyjną mamy podwójne sprawdzanie i uniknięcie błędu operatora. Nasze technologie są dosyć proste, aczkolwiek jednocześnie skomplikowane z uwagi na ilość składników. (…) W momencie gdy zlecenie jest wykonane system automatyki linii produkcyjnej ma te partie zaczytane z systemu ERP – jaka partia, jaki termin ważności, jakie użycie. (…) Co ważne produkcje mamy na ilościach rzeczywistych zużycia. (…) Tak więc istnieje pełna identyfikowalność tego co zostało zużyte, jaki materiał, jakiej partii, daty ważności.„

powrót