SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

06-10-2022 -

Firma SIMPLE SA podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „System do automatycznego tworzenia oraz optymalizacji harmonogramów zajęć i aktywności występujących na uczelni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiających zaplanowanie nauki bez barier”.

Celem projektu jest opracowanie system, który pozwoli na analizę wszystkich istotnych czynników dopasowanych do potrzeb danej uczelni oraz dzięki zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji będzie nie tylko przedstawiał najbardziej zbliżony do optymalnego plan, ale także zarządzał nim poprzez reagowanie na zmiany na bieżąco, tym samym dalej optymalizując plany, oszczędzając czas potrzebny na planowanie i minimalizując koszty uczelni.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 934 203,30 PLN

Kwota dofinansowania (wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 2 097 431,32 PLN

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 1.06.2021 – 31.12.2023

powrót