SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

12-08-2019 -

Faktura do paragonu z NIP

Już od 2020 roku sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Przepisy regulujące kwestie związane z konsekwencjami podatkowymi związanymi z dokonaniem płatności na rachunki nie opublikowane na wykazie podatników VAT, wchodzą w życie z dniem 01.01.2020 r.

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Takie zapisy znalazły się w nowelizacji ustawy o VAT z 4 lipca 2019. Jednocześnie nowelizacja ta wprowadza sankcje za naruszenie tej reguły. Jest to kolejny krok ustawodawcy, zmierzający do uszczelnienia systemu VAT.
 

W świetle nadchodzących zmian system SIMPLE.ERP jest przygotowany do ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu fiskalnych urządzeń rejestrujących (drukarek fiskalnych). Funkcjonalność systemu zapewnia ewidencję transakcji sprzedaży, a współpraca z powszechnie stosowanymi na rynku  drukarkami fiskalnymi umożliwia zarejestrowanie i wydruk paragonu, na którym zamieszczony zostanie NIP nabywcy.

Chcesz wiedzieć więcej? SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

powrót