SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

16-05-2019 -

eDokumenty PEF - nowa funkcjonalność Simple.ERP

NOWA funkcjonalność SIMPLE.ERP eDokumenty PEF, to narzędzie, które ułatwi pracę działu finansowo-księgowego, skróci czas przebieg importu i eksportu dokumentów, a także obsłuży procesy związane z e-Fakturą!

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna to ogólnoeuropejski standard e-faktury, który będzie obowiązywał w obszarze zamówień publicznych zarówno po stronie wystawcy dokumentu (od 11.01.2020), jak i jego odbiorcy (od 18.04.2019).

Zastosowanie tego standardu ma na celu przede wszystkim umożliwić pełną automatyzację procesu przetwarzania i rejestracji faktur po stronie odbiorcy (Zamawiającego). Automatyzacja ta ma polegać na tym, że dostawca wystawia i przesyła fakturę w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, dzięki czemu zamawiający może ją odebrać i procesować w systemie finansowo-księgowym.

Poniżej przedstawiamy zalety rozwiązania eDokumenty PEF:

  • ZGODNOŚĆ - funkcjonalność spełnia wymagania ustawy i dyrektywy unijnej
  • WARIANTOWOŚĆ - możliwość zastosowania różnych wariantów funkcjonalnych, od - ręcznie inicjowanego importu faktury, do - pełnej automatyzacji
  • OSZCZĘDNOŚĆ - eliminacja wysokich kosztów utrzymania różnych standardów EDI w zamówieniach publicznych przez wprowadzenie  spójnego dla wszystkich podmiotów gospodarczych
  • OPCJONALNOŚĆ - możliwość elastycznego doboru funkcjonalności do potrzeb realizowanych procesów biznesowych: import faktur zakupu, export faktur sprzedaży, export zamówień dostawy
  • INTEROPERACYJNOŚĆ – współpraca między różnymi systemami.
  • TRANSGRANICZNOŚĆ – wspólny format danych obowiązujący w ramach UE (PEPPOL).
  • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW – eliminacja wysokich kosztów utrzymania różnych standardów EDI w zamówieniach publicznych przez wprowadzenie spójnego i wspólnego dla różnych podmiotów gospodarczych

Jeśli już teraz potrzebujesz rozwiązania, skontaktuj się ze swoim Opiekunem Handlowym lub z nami: klient@simple.com.pl

powrót