SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

27-04-2017 -

E-ZDROWIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM – PLANOWANY NABÓR JUŻ W DRUGIM KWARTALE 2017 ROKU.

Chcesz wprowadzić elektroniczne usługi? Już niebawem będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach e-zdrowia w województwie świętokrzyskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu:

  • rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi  systemami projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej,
  • rozwoju infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.).

Do podziału przeznaczono kwotę prawie 138 milionów złotych.

Nie czekaj – skontaktuj się z nami
i zdobądź środki na e-usługi w Twoim szpitalu!

Szybki kontakt: (22) 812-58-98 wew. 524

powrót