SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

06-07-2020 -

Druga połowa czerwca zaowocowała nowym kontraktem – spółka Simple wygrała przetarg ogłoszony przez WUM

22 czerwca br. Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa uczelnia medyczna w Polsce – wybrał Simple SA na realizację projektu informatycznego. Umowa o wartości 2 583 000,00 zł brutto zostanie wykonana w ciągu 24 miesięcy. Kontrakt z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym został zawarty na podstawie wygranego przez Simple przetargu nieograniczonego.

Spółka będzie odpowiedzialna m.in. za wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz dostawę i wdrożenie oprogramowania w zakresie funkcjonalnym tj. modułu kontroling, planowanie i budżetowanie, modułu elektroniczny obieg wniosków zakupowych i umów cywilno-prawnych, modułu sklep intranetowy oraz modułu raportowanie, hurtownia danych i business intelligence.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest znaczącym i prestiżowym klientem. Pierwsze wdrożenia wykonane przez specjalistów z Simple SA miały miejsce już w 2014 r. Dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni z poszerzenia współpracy i wyboru oferowanych przez nas systemów. Proponowane przez Simple narzędzia od lat cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem wśród Uczelni Wyższych. Liczmy, że wdrożenie kolejnych obszarów zoptymalizuje pracę oraz ułatwi funkcjonowanie Uniwersytetu – mówi Monika Firlej, Dyrektor Handlowy Simple SA.

Dodatkowo w ramach projektu firma Simple SA będzie odpowiedzialna m.in. za przygotowanie mechanizmów i przeprowadzenie migracji danych z systemów użytkowanych przez WUM, świadczenie usług asysty technicznej, w tym szkoleń dodatkowych oraz usług wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy.

***

Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna. Prowadzi kształcenie na 16 kierunkach oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci prawie 10 tys. studentów, w tym: prawie 800 obcokrajowców, 470 doktorantów oraz 186 słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy prawie 1,8 tys. pracowników, w tym 166 profesorów tytularnych.

powrót