SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

22-09-2017 -

DOFINANSOWANIE DLA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA SYSTEM INFORMATYCZNY!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

Nabór wniosków będzie trwał od 2.10.2017 roku do 30.11.2017 roku. Uwaga: Składane wnioski wymagają zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Wniosek o zaopiniowanie przez KRMC należy przekazać do 20 października br. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej
  • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Skorzystaj z puli środków przeznaczonych na dofinansowanie, która wynosi aż 126 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania jaki możesz uzyskać to 100% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Skontaktuj się z nami i zdobądź środki na kompleksową informatyzację swojej jednostki.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SIMPLE.ERP dedykowanym instytucjom sektora publicznego, wspomagającym w sprawnym wykonywaniu celów statutowych i realizacji misji.


Szybki kontakt: (22) 812-58-98 wew. 221

powrót