SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

08-08-2017 -

Były członek zarządu Macrologic wzmocni zespół SIMPLE

Jarosław Witwicki, były Członek Zarządu i Szef Handlowy Macrologic, we wrześniu dołączy do zespołu SIMPLE. W roli Doradcy Zarządu będzie odpowiadał za zwiększenie przychodów, rozwój działań dosprzedażowych oraz maksymalizację wpływów abonamentowych.

Jarosław Witwicki to doświadczony menadżer sprzedaży, przez ponad 20 lat związany z Grupą Macrologic, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery w pionie handlowym. W latach 2009‑2016 Członek Zarządu ds. Sprzedaży. Otrzymał prestiżową nagrodę w pierwszej edycji konkursu Polish National Sales Awords w kategorii Menadżer Sprzedaży.

W SIMPLE Jarosław Witwicki będzie pełnił funkcję Doradcy Zarządu. W jego obszarze zainteresowań znajdzie się głównie wzmocnienie działań dosprzedażowych oraz rozwój i powtarzalność sprzedaży abonamentowej.

- „Stawiamy na doświadczenie i dlatego podjęliśmy decyzje o powierzeniu Jarosławowi Witwickiemu realizacji przyjętej przez Grupę SIMPLE strategii w zakresie dosprzedaży.   Jarosław Witwicki to menadżer z dużym doświadczeniem i sukcesami w zarządzaniu sprzedażą w porównywalnej do SIMPLE spółce informatycznej. Wierzę, że jego wiedza, pomysły oraz sprawdzone metody pozwolą wzmocnić nasz Zespół i zaowocują zintensyfikowaniem działań cross- i up-sellingowych, co będzie miało przełożenie na znaczący wzrost przychodów” powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

- „Po wielu latach pracy w Macrologic zdecydowałem się podjąć nowe wyzwania zawodowe oraz rozwijać sprzedaż produktów i usług do szerokiego grona Klientów SIMPLE. Do rozpoczęcia współpracy z SIMPLE na pewno skłonił mnie ogromny potencjał Spółki. Grupa posiada pokaźne grono Klientów, zarówno z rynku publicznego jak i komercyjnego. Rozpiętość działalności oraz oferowanych produktów jest bardzo szeroka, a w związku z tym również możliwości oferowanych systemów oraz usług.”skomentował Jarosław Witwicki.

Jarosław Witwicki posiada bogate kompetencje w budowaniu i zarządzaniu sprzedażą w strukturach, porównywalnej do SIMPLE S.A. spółki informatycznej. Jego zadaniem będzie zbudowanie kompleksowego planu rozwoju sprzedaży nowych systemów informatycznych do obecnych Klientów oraz implementacji w tym obszarze.

- „Wspólnie z Zarządem chcemy zoptymalizować nasze możliwości w tym zakresie i zapewnić spółce stałe przychody dające bezpieczeństwo i stabilność. Moim celem będzie zmaksymalizowanie wykorzystania potencjału, wiedzy oraz możliwości zespołu consultingowego oraz mocy dosprzedaży. Wierzę, że moje doświadczenie oraz wcześniejsze sukcesy zaowocują również tutaj i wraz z całym Zespołem osiągniemy sukces, który przełoży się na wzrost przychodów” dodał Jarosław Witwicki.

W 2016 roku SIMPLE, które w związku z przyjętą strategią postawiło na zwiększenie wykorzystania potencjału dodatkowych usług i wyprzedzanie potrzeb swoich Użytkowników, zanotowało ponad kilkunastoprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży abonamentowej względem 2015r. Jak widać spółka nie poprzestaje na tym dążąc do maksymalizacji wpływów w tym segmencie.

- „Takie podejście zapewni nam stabilną sytuację i pewne przychody oraz większe uniezależnienie się od zmiennej sytuacji na rynku. Chcemy zabezpieczyć Spółkę i umożliwić jej zwiększenie wpływów z rynku obecnych Klientów, na zadowalającym Zarząd i Radę poziomie. Analiza ostatnich lat, w których koniunktura nie do końca sprzyjała firmom z naszej branży, upewniła nas, że te działania przyniosą stabilizację i zapewnią Grupie stałe przychody. Nowymi kontraktami chcemy zarabiać na inwestycje dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Zmiany kadrowe w SIMPLE nie oznaczają zmiany polityki wobec rynku potencjalnych Klientów. Spółka dalej aktywnie działa, w celu pozyskania nowych kontraktów.

- „Oczywiście nie zwalniamy tempa i nie zmieniamy naszej polityki wobec new business - mimo że podpisaliśmy w ostatnim czasie kilka istotnych kontraktów nie spoczywamy na laurach i dalej szukamy nowych możliwości oraz bardzo aktywnie działamy w zakresie lead generation. Uczestniczymy obecnie w kilkudziesięciu postępowaniach przetargowych - mimo wakacji praca w pionie handlowym jest na wysokich obrotach” skomentował Rafał Wnorowski.

powrót